Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Arhiva: "NOVOSTI"
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić potpisali su danas ugovor...
Datum: 13.10.2022.
Ministar za privredu BPK Goražde Haris Salković  danas je potpisao ugovore s predstavnicima privrednih subjekata kojima...
Datum: 07.10.2022.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde učestvovat će u realizaciji projekta Grada Goražde koji se odnosi na asfaltiranje...
Datum: 29.09.2022.
Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija danas usvojila Program utroška drugog...
Datum: 22.09.2022.
Ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Haris Salković sa saradnicima upriličio je danas sastanak sa predstavnicima...
Datum: 16.09.2022.
Ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Haris Salković i gradonačelnik Grada Goražde Ernest Imamović potpisali su...
Datum: 12.09.2022.
Vlada Federacije BiH, iz sredstava kapitalnih transfera drugim nivoima vlasti za izgradnju autocesta i brzih cesta Federalnog ministarstva...
Datum: 09.09.2022.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i gradonačelnik Grada  Goražde Ernest  Imamović, potpisali su danas ugovore o...
Datum: 08.09.2022.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i predstavnik izvođača radova, firme  „Okac “d.o.o. Goražde potpisali su danas...
Datum: 08.09.2022.
Ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Haris Salković potpisao je danas ugovore o sufinansiranju projekata korisnika...
Datum: 07.09.2022.
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita broj 5,
Tel: +387 38 221 772,
Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

MITHAT HAŽIOMEROVIĆ
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita 5

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
mithat.hadziomerovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.