Novosti

Na osnovu Plana i Programa utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2022.godinu, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrila...

Iz budžeta Ministarstva za privredu Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde, za program ruralnog razvoja bit će izdvojeno 60.000...