Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Sektori

SEKRETAR  MINISTARSTVA

Emir  Hodović, VSS
Adresa: Maršala Tita broj 5  73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 228 640

SEKTOR  ZA  OPŠTE  POSLOVE

Viši stručni saradnik za ekonomske poslove – Bašić Minela, VSS
Tel: + 387 38 228 640

Viši  referent za administrativno – tehničke poslove  Dučić Sanela, SSS
Tel: + 387 38 221 772

Viši  referent za administrativno – tehničke poslove  Muratspahić Elvedina, SSS
Tel: + 387 38 228 640

Odsjek za saobraćaj

 • Šef odsjeka za saobraćaj – Muratspahić Meho, SSS – Tel: + 387  38 228 176
 • Referent za saobraćaj – Haznadar Belmin, SSS – Tel: + 387 38 228 176

Odsjek za telekomunikacije

 • Šef odsjeka za telekomunikacije – Briga Mirnes, SSS– Tel: + 387 38 228 176
 • Referent za održavanje – Milović Bojan, SSS – Tel: + 387 38 243 106

 

SEKTOR ZA UPRAVLJANJE I KOORDINACIJU SREDSTAVA ZA RAZVOJ

Pomoćnik ministra za upravljanje i koordinaciju sredstava za razvoj – Hadžiomerović Melida, VSS. – Tel: + 387 38 228 640

SEKTOR ZA INDUSTRIJU, PODUZETNIŠTVO. TRGOVINU I TURIZAM

Pomoćnik ministra za industriju, poduzetništvo, trgovinu i turizam – Pita Almas, VSS –
Tel: + 387 38 224 264

SEKTOR ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Pomoćnik ministra za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Sijerčić Rasim, VSS
Tel: + 387 38 227 857

Odsjek za poljoprivredu i šumarstvo

 • Šef Odsjeka za poljoprivredu i šumarstvo – Bešlija Ermina,VSS- Tel: + 387 38 224 028
 • Stručni savjetnik za poljoprivredu – Laković  Indira, VSS-  Tel: + 387 38 224 028
 • Viši referent za poljoprivredu – Islamagić  Rusmir, SSS, -Tel: + 387 38 224 028

Odsjek za vodoprivredu

 • Stručni savjetnik za vodoprivredu – Raščić Medžida, VSS- Tel: + 387 38 228 256
 • Stručni saradnik za vodoprivredu – Drakovac Emir, VSS – Tel: + 387 38 228 256

Odsjek za izvještajno – prognoznu službu

 • Šef odsjeka za izvještajno –prognoznu službu – Ahmetović Sadeta VSS
  Tel: + 387 38 224 264

Odsjek za uzgojno – selekcijsku i stručno-savjetodavnu službu

 • Stručni savjetnik za  veterinarstvo – Mešić – Šeho Belma, VSS -Tel: + 387 38 243 106
 • Stručni saradnik za uzgoj i selekciju – Čutuna Amela, VSS – Tel: + 387 38 227 857

DIREKCIJA ZA CESTE

Direktor Direkcije za ceste – Avdibegović Sanela, VSS
Adresa: Maršala Tita broj 5  73000 Goražde, BiH
Tel: + 387 38 221 804

Direkcija za ceste vrši:

 • upravne i druge stručne poslove koji se odnose na obezbjeđivanje materijalnih i drugih uslova za izgradnju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu i upravljanje regionalnim i lokalnim putevima,
 • održavanje upravljanje i zaštitu javnih saobraćajnih površina,
 • vršenje i drugih upravnih poslova utvrđenih zakonom.

Uposlenici:

 • Stručni saradnik za  poslove  saobraćaja – Jahić  Izeta – VSS – Tel: + 387 38 221 804
 • Viši samostalni referent za investiciono i redovno održavanje cesta i mostova, zaštita  cesta i cestovnih objekata – Kazagić Bariz, VŠS
 • Viši referent za investiciono i  redovno održavanje, zaštitu  cesta i cestovnih  objekata – Živojević  Suljo, SSS – Tel: + 387 38 221 804
 • Viši referent za katastar cesta, objekata na cestama, horizontalne i vertikalne signalizacije, Kolaković Zlatko, SSS – Tel: + 387 38 221 804
 • Referent za administrativno -tehničke poslove, Mujakić Amra  SSS –
  Tel: + 387 38 221 804

KANTONALNA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

Direktor Kantonalne uprave za šumarstvo – Prelo Suvad , VSS –Tel: + 387 38 221 680

Kantonalna uprava za šumarstvo:

 • prikuplja podatke i vodi bazu podataka o stanju i razvoju svih šuma,
 • vodi katastar šuma i šumskog zemljišta na području Kantona,
 • priprema Kantonalni šumsko- razvojni plan,
 • prati dinamiku poslova na izradi šumsko gospodarskih osnova i njihovu realizaciju,
 • vodi evidenciju objekata za proizvodnju i doradu šumskog sjemena i proizvođača šumskog i ukrasnog drveća,
 • obavlja poslove izvještajno dojavne službe i prati stepen oštećenosti šuma,
 • obezbjeđuje neposrednu zaštitu šuma putem čuvarske službe,
 • vrši upravne i druge stručne poslove utvrđene u članu 59. Zakona o šumama Federacije BiH (“Sl. novine F BiH”, br.20/02).

 

Uposlenici:

 • Stručni savjetnik za uređivanje i eksploataciju šuma – Bardak Esad, VSS
 • Stručni saradnik za uzgoj, zaštitu šuma i lovstvo, Agović Salmira,VSS
 • Viši referent čuvar šuma, Šalaka Nijaz, SSS
 • Viši referent čuvar šuma, Komarica Ibrahim, SSS
 • Viši referent čuvar šuma, Škulj  Izudin, SSS
 • Viši referent čuvar šuma, Adilović  Osmo, SSS
 • Viši referent čuvar šuma, Adilović  Admir, SSS
 • Viši referent čuvar šuma, Turčalo Amir, SSS
 • Viši referent čuvar šuma, Kunovac Salem, SSS
 • Viši referent čuvar šuma, Muslić Fahrudin, SSS
 • Viši referent čuvar šuma, Žigo  Vahid, SSS
 • Viši referent čuvar šuma, Radača  Rasim, SSS

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.