Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
ODLUKA VLADE FEDERACIJE BIH
Izgradnja brze ceste Prača – Goražde i dvije dionice Koridora 5C proglašeni javnim interesom FBiH
Datum: 17.11.2022.

Federalna vlada donijela je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, tri odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju cestovne infrastrukture. Riječ je o dvije dionice autoceste na Koridoru 5C i brzoj cesti Prača – Goražde.

 Tako je Vlada utvrdila da je izgradnja dionice autoceste Mostar sjever – Mostar jug na Koridoru 5C, dužine 14,2 km od javnog interesa za FBiH.

Donesena je i odluka kojom je utvrđeno da je izgradnja dionice autoceste Mostar jug – tunel Kvanj na Koridoru 5C, u dužini od 9,2 km, od javnog interesa za Federaciju BiH.

Stupanjem ovih odluka na snagu, prestaju da važe prethodno donosene odluke o utvrđivanju javnog interesa za ove dionice, a radi rokova za postupke eksproprijacije.

Također je obrazloženo da je završen postupak eksproprijacije na poddionici tunel Kvanj – Buna, dok na poddionici Mostar jug – Tunel Kvanj on nije okončan, jer je došlo do izmjene projektnog rješenja.

Stoga je donošenje današnje odluke za ovu dionicu bilo potrebno radi omogućavanja pokretanja postupka eksproprijacije nekretnina na ovoj dionici, što je ujedno i preduslov za realizaciju projekta izgradnje autoceste na ovoj dionici.

Na dionici autoceste Mostar sjever – Mostar jug potrebno je pokrenuti postupak eksproprijacije.

Trećom odlukom je utvrđeno da je izgradnja brze ceste Prača – Goražde (Hrenovica – Hranjen – Goražde), u dužini od 18,4 km, kao dio cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda, od javnog interesa za Federaciju BiH.

 Stupanjem na snagu ove, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju prve faze brze ceste s ciljem cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda, te je ovu odluku bilo potrebno donijeti radi propisanih rokova i pokretanja postupka eksproprijacije.

Današnjim odlukama utvrđeno je i da je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovih infrastrukturnih objekata, te mu je naloženo da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.

Sredstva za realizaciju odluka osigurat će JP Autoceste FBiH u skladu sa Trogodišnjim planom poslovanja za 2022 – 2024. godina.

www.bpkg.gov.ba/www.klix.ba

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita broj 5,
Tel: +387 38 221 772,
Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

MITHAT HAŽIOMEROVIĆ
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita 5

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
mithat.hadziomerovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.