Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
15.06.2020.
2. IZVOD IZ GLAVNOG PROJEKTA – Separatni projekat kanalizacionog kolektora (naselja Kazagići i Hubjeri)
15.06.2020.
3. REGLEDNA Situacija-2.
09.06.2020.
APLIKACIONI-OBRAZAC-ZA-PROJEKTE
08.06.2020.
ZAHTJEV- PRIJAVA  NA  JAVNI  POZIV
08.06.2020.
PROGRAM UTROŠKA SREDS.- DRUGI NIVOI VLASTI 2020
08.06.2020.
IZMJENE I DOPUNE PROGRAM UTROŠKA SREDS.- DRUGI NIVOI VLASTI 2020
27.04.2020.
Program utroška sredstava u budžetu Ministasrtva za privredu- Tekući transferi drugim nivoima vlasti za 2020
27.04.2020.
P R V I  J A V N I  P O Z I V za odabir korisnika sredstava za finansiranje po „Programu podrške razvoju drugim nivoima...
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

  HARIS SALKOVIĆ

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
haris.salkovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.