Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
05.10.2011.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA PRIVREDU PROGRAM O  IZMJENAMA  I  DOPUNAMA  PROGRAMA  PODRŠKE RAZVOJU PRIVATNOG SEKTORA (PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA) Ekonomski...
22.09.2011.
Na osnovu člana 19. i 38. Zakona o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona...
09.09.2009.
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita broj 5,
Tel: +387 38 221 772,
Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

MITHAT HAŽIOMEROVIĆ
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita 5

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
mithat.hadziomerovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.