Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NOVOSTI
Nakon okončane procedure, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća potpisala je danas sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde ugovore o izvođenju radova na asfaltiranju dijela regionalnog puta R 448a...
Datum: 03.11.2020.
U skladu sa „Programom kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2020.godinu“, Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde objavilo  je javni poziv za podnošenje aplikacija (zahtjeva) za korištenje sredstava u...
Datum: 28.10.2020.
U  modernizaciju putnih pravaca koji su nadležnosti Direkcije za ceste Ministarstva za privredu  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2019.godini uložena su značajna finansijska sredstva, kazao je na press konferenciji ministar...
Datum: 20.10.2020.
Nakon razmatranja Informacije o efektima i realizaciji kreditne linije sa BBI bankom d.d. Sarajevo o sufinansiranju privrede i obrta uz subvencioniranje profitne marže za privredna društva i obrtnike s...
Datum: 19.10.2020.
Ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Mensad Arnaut  posjetio je danas  jednu od najvećih farmi  na prostoru našeg kantona SPP „DEA“ u vlasništvu Enise Dedović čija se farma, koja...
Datum: 06.10.2020.
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.