Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NOVOSTI
Danas je u Ministarstvu za privredu potpisan ugovor s Udruženjem „Privredno-kulturna manifestacija Dani jabuke“ kojim je osigurana podrška u organizaciji sajma Dani jabuke, kao najvećeg i najznačajnijeg poljoprivrednog sajma...
Datum: 02.08.2018.
U Ministarstvu za privredu danas su potpisani ugovori sa korisnicima sredstava po Programu podsticaja u poljoprivredi za 2018. godinu u dijelovima koji se odnose na kapitalna ulaganja i podršku...
Datum: 01.08.2018.
Danas je u Ministarstvu za privredu potpisan ugovor s JP „Bosansko-podrinjske šume“ o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a ugovor su...
Datum: 27.07.2018.
Danas je u Ministarstvu za privredu potpisan ugovor s JP „Bosansko-podrinjske šume“ o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a ugovor su...
Datum: 20.07.2018.
U Ministarstvu za privredu danas su potpisani ugovori s Privrednom komorom, Obrtničkom komorom i Udruženjem poslodavaca Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o korištenju sredstava po Programu podrške razvoju neprofitnih organizacija za...
Datum: 19.07.2018.
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Anes Salman

ANES SALMAN, dipl.pravnik

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail: anes.salman@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.