Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
NOVOSTI
Premijerka Bosansko-podrinjskog kanatona Goražde Aida Obuća i ministar za privredu Mensad Arnaut upriličili su danas sastanak sa direktorima  JP „Bosansko-podrinjske šume“  i  Kantonalne uprave za šumarstvo, Mirzom Pjanom i...
Datum: 13.05.2020.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za privredu Mensad Arnaut upriličili su danas sastanak sa predstavnicima Udruženja ugostitelja Grada Goražde. Na sastanku je razgovarano o problematici s...
Datum: 08.05.2020.
Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na sjednici održanoj danas, usvojila je odluku o davanju saglasnosti na „Program podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2020.godinu“. Vrijednost...
Datum: 16.04.2020.
Na sastanku predsjednika organa upravljanja Privredne komore Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ( Skupštine, Upravnog odbora , Nadzornog odbora i predsjednika Komore ) na kome je bio prisutan i ministar za privredu u...
Datum: 10.04.2020.
Na današnjoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prihvatila je zaključke Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde u vezi poduzimanja interventnih mjera koje se odnose na podršku obrtnicima čije je poslovanje obustavljeno...
Datum: 08.04.2020.
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.