Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Javna rasprava: Pravilnik o plaćanju vodnih naknada
Datum: 31.01.2023.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo je Radni tekst Pravilnika o načinu, postupku i rokovima za obračunavanje, plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće  vodne naknade  i posebnih vodnih naknada, sa prilozima.

Radi uključivanja zainteresovane javnosti u radnoj fazi, propis se stavlja na uvid kao Radni tekst  Pravilnika sa prilozima

Koristeći propisani obrazac koji se može preuzeti ovdjepozivaju se svi zainteresirani da svoje primjedbe na objavljeni Radni tekst  Pravilnika sa prilozima dostave najkasnije do 25.02.2023. godine, na e-mail sektorvoda@fmpvs.gov.ba i/ili pisanim putem na adresu: Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo.

Svi komentari, mišljenja i prijedlozi, dostavljeni u gore propisanom roku, bit će razmotreni pri izradi Pravilnika o načinu, postupku i rokovima za obračunavanja, plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće  vodne naknade  i posebnih vodnih naknada.

Preporučujemo da kantonalna ministarstva nadležna za vode u konsultacije o predmetnom Radnom tekstu pozovu i druge institucije sa kantonalnog nivoa.

Pozivamo Udruženje poslodavaca komunalne privrede Federacije BiH, Udruženje poslodavaca Federacije BiH i Privrednu komoru FBiH da pomogne uključivanje svih subjekata na koje se predmetni propis odnosi.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita broj 5,
Tel: +387 38 221 772,
Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ZIJAD BRIGA
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita 5
Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
zijad.briga@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.