Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
29.08.2018.
Program – turizam 2018.
29.08.2018.
Aplikaciona forma za projekte – turizam
18.06.2018.
J A V N I P O Z I V za odabir korisnika po Programu podrske razvoja poduzetnistva i obrta za 2018. godinu
18.06.2018.
P R O G R A M utroska sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde sa ekonomskog koda „Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetnistva i obrta“
18.06.2018.
Obrt 2018.-Aplikaciona forma za projekte
18.06.2018.
Obrt 2018. -Aplikaciona forma za zahtjeve
29.05.2018.
Javni poziv za koristenje sredstava po Programu ruralnog razvoja 2018.
29.05.2018.
aplikaciona-forma-za-projekte-2018
29.05.2018.
aplikacija-za-zahtjev-2018
07.05.2018.
Javni poziv po Programu novcanih podsticaja u poljoprivredi za 2018. godinu
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

HARIS SALKOVIĆ

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.