Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
25.08.2020.
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava po Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2020. godinu
25.08.2020.
Aplikacioni obrazac sa izjavama za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava po Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2020. godinu
25.08.2020.
Plan i program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2020
19.08.2020.
Program o izmjenama i dopunama Programa za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće
13.08.2020.
Kantonalna uprava za šumarstvo- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu šumskoprivredne osnove za privatne šume i šumska zemljišta na području BPK Goražde
17.07.2020.
Aplikacija-zahtjev-2020
17.07.2020.
JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva i projekata za korištenje sredstava po Programu ruralnog razvoja za 2020. godinu
17.07.2020.
Aplikacija-projekt-2020
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita broj 5,
Tel: +387 38 221 772,
Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

MITHAT HAŽIOMEROVIĆ
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita 5

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
mithat.hadziomerovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.