Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za privredu - Direkcija za ceste BPK-a Goražde
DNEVNI IZVJEŠTAJ od 06.02.2012. godine – o prohodnosti saobraćajnica na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Datum: 06.02.2012.


MAGISTRALNI  PUTEVI, (u i oko BPK-a Goražde):

 1. Magistralni put M – 18, Sarajevo – Trnovo – Foča – Nikšić

– zbog snježnih lavina u prekidu je saobraćaj na dionici Trnovo – Foča,

– u prekidu je za saobraćaj granični prelaz Šćepan polje – Hum,

 1. Magistralni put M – 5, Sarajevo – Pale – Prača

– zbog velikih snježnih padavina otežan saobraćaj, jednom saobraćajnom trakom,

– zabranjen teški teretni saobraćaj

– u putničkom sobraćaju je obavezna upotreba lanaca i

– vozačima se ne preporučuje saobraćanje ovim putnim pravcem bez prijeke potrebe

 1. Magistralni put M – 20, Trebinje – Foča – Goražde – Ustiprača

– dionicu: entitetska granica – Ustikolina – Goražde – entitetska granica, za Investitora

JP ”Ceste F BiH”, održava firma ”Goraždeputevi” d.d. Goražde,

– zbog snježnih nanosa u prekidu je saobraćaj na dionici Trebinje – Foča,

– na dionici Foča – Goražde – Ustiprača, otežan saobraćaj zbog suženih saobraćajnih

traka i ugaženog snijega na kolovozu,

– zabranjen teški teretni saobraćaj,

– neophodno dalje čišćenje do pune širine saobraćajnih traka.

 1. Magistralni put M – 18.1, Ustikolina – Fočanska Jabuka – Trnovo

– kompletnu dionicu, za Investitora JP ”Ceste F BiH” održava ”Goraždeputevi” d.d.

Goražde,

– put prohodan, otežan saobraćaj uz obavezu upotrebe lanaca za putnička vozila,

– od juče, jednom saobraćajnom trakom, prohodna i dionica Fočanska Jabuka – Trnovo,

– vozačima se ne preporučuje saobraćanje ovim putnim pravcem bez prijeke potrebe

 1. Magistralni put M – 19.3, Sarajevo – Rogatica – Ustiprača – Višegrad

– otežan saobraćaj zbog suženih saobraćajnih traka i ugaženog snijega na kolovozu,

– zabranjen teški teretni saobraćaj, osim za prijevoz posebno odobrenih tereta, uz

obezbjeđenu pratnju

REGIONALNI  PUTEVI:

 

 1. Regionalni put R – 448, Potkozara – Goražde – Jabuka – Hranjen – Hrenovica,

      (l = 41,00 km),

– put je prohodan, osim za zabranjeni teški teretni saobraćaj,

– otežan saobraćaj zbog slabe preglednosti puta, sa izgrađenom jednom saobraćajnom

trakom, širine 4,00 m,

–  zbog novih snježnih padavina mjestimično praćenih vjetrom, mjestimičnih nanosa i zbog ugaženog snijega na kolovozu, preporučuje se strogo oprezna vožnja

– na putu je obavezna upotreba lanaca za putnička vozila

Na regionalnom putu trenutno su aktivne 3 (tri) građevinske mašine za čišćenje snijega sa poslugom i dežurnom službom u mjestu Gornje Bare. Po potrebi, mehanizacija firme ”OKAC” d.o.o. Goražde pojačava se na kritičnim mjestima.

 

LOKALNI  PUTEVI:

 

 1. Lokalni put  Goražde – Podhranjen, (l = 6,70 km)

– put je prohodan,

– zbog slabe preglednosti, suženog kolovoza sa jednom izgrađenom saobraćajnom

trakom i zbog poledice i ugaženog snijega na kolovozu preporučuje se strogo oprezna vožnja,(*)

 

 1.  Lokalni put Podhranjen – Jarovići – Hranjen, (l = 7,50 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca

– (*)

 

 1. Lokalni put Mravinjac – Berič, (l = 6,25 km)

– put je prohodan,

– (*)

 

 1. Lokalni put Berič – Spahovići, (l = 3,00 km)

– put je prohodan,

– (*)

 

 1. Lokalni put Osanica – Ilovača, (l = 6,50 km)

– put je prohodan,

– (*)

 

 1. Lokalni put Ilovača – Brzača, (l = 7,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca

– (*)

 

 1. Lokalni put  Dedova Voda – Rešetnica, (l = 6,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca

– (*)

 

 1. Lokalni put Prača – Datelji – Orahovice – Brzača, (l = 19,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca

– (*)

 

 1. Lokalni put  Hoda polje – Posestra, (l = 4,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca

– (*)

 

 1.  Lokalni put  Zupčići – Kodžaga polje – Ahmovići – Sadba

– put je prohodan,

– (*)

 

 1. Lokalni put Hanište – Ruda Glava, (l = 7,00 km)

– put nije prohodan,

– čišćenje puta od snijega se planira odmah po sticanju uslova po prioritetima.

 

NEKATEGORISANI   PUTEVI:

 

1.   U Općini Goražde pročišćeni su putni pravci :

– u naselju Prvi maj,

– u naselju Obarak, (pročišćene ulice),

– u naselju Vranjska mahala,

– u naselju Mujkovića polje,

– u naselju Bare,

– u naselju Luka,

– prema naselju Hubjeri,

– prema naselju Vran-potok, (do naselja Vran-potok pročišćen put, a zbog uske dalje

trase puta mašina nije mogla proći do zaseoka Gaj),

– prema naselju Belvedere,

prema padinskom naselju Laleta,

– prema naselju Glamoč, (do Glamoča put očišćen, planira se i dalje),

– prema naselju Vranići, (očišćen put do Urkuna),

– prema naselju Lastavice,

– prema naselju Kalac,

– prema naselju Kamen,

– prema naselju Sadba i susjednim selima,

– putni pravac Sadba – Žigovi,

– putni pravac Sadba – Donje selo,

– putni pravac Sadba – Gunjevići – Kučino – Osanica,

– putni pravac Bošinj – Bogušići,

– putni pravac Bogušići – Lukarice,

– prema selu Gočela i

– putni pravac Berič – Čitluk,

 

Put prema MZ Kraboriš još uvijek je neprohodan, planira se probijanje snježnih nanosa i čišćenje puta.

Zbog dosta ugaženog snijega u i prema navedenim naseljima, preporučuje se strogo  oprezna vožnja.

      GRADSKI  MOSTOVI:

Pročišćena dva gradska mosta:

1. Most Alije Izetbegovića, namjenjen za pješački i povremeno za motorni saobraćaj i

2. Most žrtava genocida u Srebrenici, namjenjen za pješački i motorni saobraćaj.

Zbog dosta ugaženog snijega na navedenim mostovima, preporučuje se strogo oprezna vožnja, posebno zbog nedovršenog čišćenja snijega sa pješačkih površina.

Za čišćenje snijega za Općinu Goražde angažovano 5 (pet) građevinskih mašina.

 

2. U Općini Pale – Prača danas su probijeni putni pravci prema selima:

Lunje, Brdarići (sa potrebnim ponavljanjem), Datelji (sa potrebnim ponavljanjem),  Donja Čemernica  i Gornja Čemernica (sa potrebnim ponavljanjem) i Kaljani.

U toku je čišćenje puteva prema selima Prešnica i Gornja Vinča, (prohodni za pješački saobraćaj).

Nisu prohodni putni pravci prema selima: Petovići, Vražalice, Komrani, Gornji Datelji, dio Brdarića, Revidol, Preporišta

Započinjanje čišćenja putnih pravaca prema ovim selima, planira se od sutra.

Prohodne ulice u Općini Pale – Prača su:

– Mahala, (l = 0,45 km),

– Ćemaluša, (l = 0,45 km) i

– Himze Sablje, (l = 0,15 km)

Zbog dosta ugaženog snijega u navedenim ulicama, preporučuje se strogo oprezna vožnja uz obaveznu upotrebu lanaca.

Za čišćenje snijega, Općina Pale – Prača angažovaće dodatnu mehanizaciju i

nastavlja rad sa 5 (pet) građevinskih mašina.

 

 1. U Općini Foča – Ustikolina prohodni su svi lokalni putevi:

 

–         Osanica – Zebina šuma – Njuhe, (l=7,50 km),

–         Ustikolina – Kožetin,

–         Ustikolina – Cvilin, (l=2,50 km),

–         Ustikolina – Odžak, (l=2,00 km),

–         Ustikolina – Filipovići i

–         prema ”Zatvoru Ustikolina”

 

Od sutra se očekuje dodatno angažovanje mehanizacije firme ”Goraždeputevi” d.o.o. Goražde u području MZ Fočanska Jabuka, na putnim pravcima:

–         Jabuka – Dragovići – Grebak – Božanovići i

–         Zbič – Modro polje – Jabuka

 

Pristupni putevi Domu zdravlja, osnovnoj školi, Domu kulture i kasarni ”Kosova” su prohodni.

Zbog dosta ugaženog snijega na navedenim putevima, preporučuje se strogo oprezna vožnja.

Za čišćenje snijega za Općinu Foča – Ustikolina angažovane 2 (dvije) građevinske mašine.

 

ULICE  OPĆINE  GORAŽDE :

– koje su prohodne, ali sa suženim kolovozom i zaostalim ugaženim snijegom na kolovozu su:

 1. Ferida Dizdarevića, (l = 0,66 km),
 2. Zaima Imamovića, (l = 0,375 km),
 3. Ruždije Islamagića-dio, (l = 0,30 km),
 4. Agana Imamovića, (l = 0,65 km),
 5. Bolnička, (l=0,60 km),
 6. Maršala Tita, (l=0,40 km),
 7. Višegradska, (l = 0,74 km),
 8. Salih-bega Kuljuha, (l = 0,25 km),
 9. Prve drinske brigade (Vitkovići), (l = 0,95 km),
 10. Mevsuda Bajića Baje (Vitkovići), (l = 0,25 km),
 11. Omladinska,
 12. Ibrahima Čelika,
 13. 43-e drinske brigade,
 14. Zdravstvenih radnika,
 15. Ibrahima Popovića,
 16. Braće Homoraša,
 17. Srebrenička,
 18. Žepska,

 

Poslije izvršenog čišćenja glavnih pristupnih puteva planira se i dalje čišćenje nekategorisanih puteva prema povratničkim naseljima (selima):

Završje, Gornje selo, Mravi, Biljin i Markovići od Glamoča.

Planiraju se i djelimično, prema raspoloživoj mehanizaciji, zajednički izvode radovi na rasčišćavanju snijega na putevima susjednih općina:

– Novo Goražde, (Kanlići, Bogdanići, Zorlaci, Pršeši, Bučje, Žuželo, Trebeško brdo,

Vlahovići),

– Foča, (Kozja Luka),

– Čajniče i

– Rudo

U navedenim ulicama, ostaje neophodno dalje čišćenje snijega sa pješačkih površina i odvoz mjestimično nagomilanog snijega tokom čišćenja.

Zbog dosta ugaženog snijega u navedenim ulicama, preporučuje se oprezna vožnja.

Uklonjen je snijeg sa parking prostora najznačajnijih privrednih subjekata u Općini Goražde, te djelimično sa autobuskih stajališta u gradskom području.

 

Službe za koordinaciju radova zimskog održavanja puteva:

 

1. Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste BPK-a Goražde,

tel.: 038-221-772

 

2. Kantonalni štab civilne zaštite,

tel.: 121

kontakt osoba, direktor, Ramo Živojević, tel.: 061-481-822

 

3. Služba za održavanje puteva Općine Goražde,

kontakt osoba, Mirhad Alihodžić, tel.: 061-330-509 i

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-228-651,

kontakt osoba, Meho Hubjer, tel.: 061-217-274

 

5. Služba za održavanje puteva Općine Foča – Ustikolina,

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-518-108 i

kontakt osoba, Ermin Osmanspahić, tel.: 062-119-362

 

6. Služba za održavanje puteva Općine Pale – Prača,

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-799-100 i

kontakt osoba, Munir Radača, tel.: 062-279-476

 

Izvođači radova zimskog održavanja puteva:

I  FIRME :

 1. ”GORAŽDEPUTEVI” d.d. Goražde,

na održavanju magistralnih i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel.: 038-221-147,

kontakt osoba, Šemso Muharem, tel.: 061-183-103

 

 1. ”OKAC” d.o.o. Goražde

na održavanju regionalnog i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel.: 038-222-207,

kontakt osoba, Haris Drljević, tel.:062-385-855

 

II  OPĆINSKA  KOMUNALNA  PREDUZEĆA :

 

 1. JKP ”6 MART” d.o.o. Goražde,

na zimskom održavanju pješačkih saobraćajnica u Općini Goražde,

tel.: 038-221-126,

kontakt osoba, direktor Sadik Silajdžić, tel.: 061-206-436

 

 1. JKP ”UŠĆE” d.o.o. Ustikolina,

na zimskom održavanju lokalnih puteva i pješačkih saobraćajnica u

Općini Foča – Ustikolina,

tel.: 038-518-564,

kontakt osoba, direktor, Rehad Alihodžić, tel.: 062-994-104

 

 1. JKP ”PRAČA” d.o.o. Prača,

na zimskom održavanju lokalnog puta Prača – Datelji – Orahovice – Brzača,

kao i ulica i pješačkih saobraćajnica u Općini Pale – Prača,

tel.: 038-799-275,

kontakt osoba, Meho Brdarić, tel.: 061-136-980

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.