Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za privredu BPK Goražde
Potpisani ugovori sa korisnicima sredstava po „Programu unaprjeđenja usluga javnih preduzeća“
Datum: 07.01.2020.

Ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Mensad Arnaut  potpisao je danas ugovore sa korisnicima finansijskih sredstava po „Programu unaprjeđenja usluga javnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“ za 2019.godinu.

Sredstva po ovom Programu dodijeljena su JKP“ Prača“d.o.o. Prača i „Ušće“ d.o.o. Foča-Ustikolina te JP Radio i televizija BPK Goražde.

Prema riječima ministra Arnauta, vrijednost Programa je 25.000 KM a ima za cilj podršku projektima unaprjeđenja usluga javnih preduzeća s prostora BPK Goražde.

„Programom su definisana dva cilja. Prvi je pružanje podrške za osiguranje kvalitetnih usluga javnih komunalnih preduzeća ili pružanje podrške za proširivanje obima usluga javnih komunalnih preduzeća, kroz nabavku prioritetne opreme za potrebe pružanja komunalanih usluga.

Drugi cilj je pružanje podrške JP RTV BPK Goražde u projektu-Izrada i emitovanje emisija o stanju svih sektora koja su u domenu Ministarstva za privredu BPK Goražde, a za realizaciju ovog projekta potrebno je izvršiti nabavku neophodne opreme“-riječi su ministra za privredu Mensada Arnauta.

Riječi zahvalnosti Ministarstvu za privredu BPK Goražde na podršci projektima ovom prilikom uputili su direktori javnih preduzeća čiji projekti će biti sufinansirani kroz ovaj program.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.