Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
MINISTAR ZA PRIVREDU I DIREKTOR JP BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME
Potpisan Ugovor o prijenosu poslova gospodarenja državnm šumama i šumskim zemljištem
Datum: 27.07.2018.
Danas je u Ministarstvu za privredu potpisan ugovor s JP „Bosansko-podrinjske šume“ o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a ugovor su potpisali resorni ministar Anes Salman i direktor ovog javnog preduzeća Kenan Kanlić.

Saglasnost za potpisivanje ovog ugovora dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

– Krenuvši putem koji je propisan samim zakonom odnosno odredbama našeg kantonalnog Zakona o šumama, predviđeno je da mi možemo prenositi poslove gospodarenja šumama i šumskim zemljištem našem javnom preduzeću, što smo danas učinili i to na period od pet godina. Razlog zašto to nismo ranije uradili jeste da je bila praksa, da smo svake godine bili u situaciji da imamo odluku Federalne vlade, koja je davala ovlast kantonalnim organima uprave da mogu prenositi poslove gospodarenja – pojasnio je ministar Salman.

U posljednje dvije godine, kako je istaknuto, donošenje ove odluke je izostalo zbog čega se i krenulo u proceduru davanja saglasnosti za prenošenje ovlasti za gospodarenje državnim šumama.

– Ovo je posebno važno sa aspekta zaštite naših prirodnih bogatstava, jer znamo da naše javno preduzeće gospodari šumama na vrlo kvalitetan način – istakao je resorni ministar.

On je također dodao, da je cilj svih ovih aktivnosti da se dugoročno osigura stručno upravljanje šumama i šumskim zemljištem u državnom vlasništvu.

– To nam je cilj, da osnažimo i imamo jako naše javno preduzeće, jer je to od općeg interesa za naš kanton – zaključio je ministar.

Površina državnih šuma odnosno šumskog zemljišta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iznosi oko 25.000 ha.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.