Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
DIREKCIJA ZA CESTE BPK-A GORAŽDE
Pripreme za rekonstrukciju regionalnog puta R-448 na dionici Baćanski most – Zupčići
Datum: 13.08.2014.

1

Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde objavila je početkom avgusta Javni poziv radi sporazumnog nabavljanja nekretnina koje se nalaze u neposrednoj blizini  regionalnog puta R-448 na dionici Baćanski most-Zupčići, na kojoj je planirano izvođenje rekonstrukcionih radova.

Javni poziv objavljen je u skladu s članom 23. Zakona o eksproprijaciji prema kojem je korisnik eksproprijacije, u ovom slučaju Direkcija za ceste, dužan pokušati sa vlasnikom nekretnine sporazumno riješiti sticanje prava vlasništva nad određenom nekretninom.

Kako se radi o veoma važnom projektu koji će u značajnoj mjeri poboljšati uslove života stanovnika koji žive na ovom području, a koji podrazumijeva proširenje kolovoza i izgradnju pješačke staze u dužini od 1400 m, direktorica kantonalne Direkcije za ceste Izeta Jahić iskazala je nadu da će se aktivnosti oko pribavljanja nekretnina riješiti na obostrano zadovoljstvo sadašnjih vlasnika i Direkcije za ceste.

Ona je istakla i da je ovo posljednja faza priprema nakon koje realizacija ovog projekta, za koji su sredstva već obezbijeđena, može početi.

Postojanje javnog interesa za rekonstrukciju pomenute dionice regionalnog puta R-448 utvrdila je Vlada BPK-a Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.