Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU BPK GORAŽDE JEDAN OD PRIORITETA U OVOJ GODINI
Pripreme za aplikaciju BPK Goražde prema Instrumentu predpristupne pomoći IPA II za izgradnju putne infrastrukture
Datum: 25.07.2013.

Copy-of-IMG_3374

Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde provodi aktivnosti vezano za obaveze iz Zakona o cestama F BiH kada je riječ o vođenju katastra puteva na području našeg kantona.  Na prikupljanju potrebnih tehničkih podataka duž trase regionalnog puta R-448 Hrenovica-Hranjen-Goražde-Potkozara pored uposlenika Direkcije angažovani su i mladi stučni kadrovi koji su od velike pomoći kada je u pitanju realizacija ovog projekta. Svakodnevno se radi na prikupljanju ovih podataka, a danas su direktorica Direkcije za ceste Izeta Jahić te ministar za privredu Demir Imamović, posjetili ovaj teren kako bi na licu mjesta razgovarali sa ekipom koja je zadužena za prikupljanje podataka.

Podaci se unose elektronski na licu mjesta a zatim ažuriraju u Direkciji na prethodno pripremljenom geodetskom području sve tri općine i ORTO-FOTO snimku BPK Goražde. Takođe, tehnički podaci se unose i ažuriraju u geografsko-informacijskom sistemu (GIS). Dugoročni  plan investiranja u puteve BPK Goražde će imati kvalitetnu osnovu za apliciranje prema potencijalnim investitorima kao i za planiranja u okviru budžetskih sredstava BPK Goražde. Sve ove aktivnosti takođe se provode u sklopu priprema aplikacije za korištenje sredstava Instrumenta predpristupne pomoći IPA II za period 2014-2020.godina. Putem novog Instrumenta IPA II Evropska unija je izrazila spremnost da nastavi pomagati zemljama uključenim u proces pridruživanja u oblasti izgradnje putne infrastrukture.

Copy-of-IMG_3375

Naime, na osnovu Zakona o cestama F BiH do 2014.godine potrebno je da svi upravitelji cesta imaju informacije o svim putevima koje je potrebno ispraviti a sve s ciljem bezbjednosti saobraćaja. Takođe, potrebno je napomenuti da mnogi putni pravci na području našeg kantona nemaju odgovarajuću dokumentaciju ili ta dokumentacija nije po odgovarajućim standardima koje je potrebno uskladiti  sa ovim Zakonom. Činjenica je da se na prostoru BPK Goražde u proteklih dvadeset godina nije izrađen niti jedan novi putni pravac i da se uglavnom radilo o sanaciji postojećih puteva.

S tim u vezi, Direkcija  za ceste u okviru svog Plana i programa rada za 2013.godinu ima u planu da do kraja ove godine uradi plansku dokumentaciju izgradnje i rekonstrukcije cesta na prostoru našeg kantona. Od značajnijih projekta Direkcije koji će biti realizovani  u ovoj godini su rekonstrukcija raskrsnice u ulici Zaima Imamovića, rekonstrukcija dionice i proširenje regionalnog puta Splavište-Zupčići te početak radova na putnim pravcima Mravinjac-Berič-Spahovići i Osanica-Ilovača-Brzača.

Copy-of-IMG_3373

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.