Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Nakon provedene procedure u općini Foča - Ustikolina
Slijedi izgradnja MHE „Kosova“ na Kosovskoj rijeci
Datum: 04.07.2012.

Nakon pozitivnog mišljenja Općinskog vijeća općine Foča Ustikolina, Vlada BPK Goražde donijela je Odluku o pristupanju postupku za dodjelu koncesije za izgradnju i korištenje MHE „Kosova“ na Kosovskoj rijeci u općini Foča -Ustikolina. Tim povodom načelnik Sektora u Ministarstvu za privredu Ismet Omeragić upriličio je danas press konferenciju na kojoj je govorio o pokretanju postupka, procedurama, te efektima izgradnje ove mini hidroelektrane.

Riječ je o mini hidroelektrani snage 380 kW, a inicijativu za njenu izgradnju pokrenulo je privredno društvo „Opes“ d.o.o. iz Sarajeva.

„Kosovska rijeka do sada nije bila ispitana sa apekta hidrologije i morfologije, a firma „Opes“ d.o.o. iz Sarajeva ponudila je jedan elaborat u kome je inicirana pozicija i mogućnost za izgradnju MHE koja bi imala instalisanu snagu oko 380 kW. To je neki donji prag isplativosti izgradnje MHE i oni su uglavnom u tom elaboratu napravili mjerenja i pozicionirali jedan profil a sad nakon aktivnosti Ministarstva, provedene javne rasprave i davanja vodne saglasnosti, ostaje raspisivanje javnog poziva. Kada je riječ o ovom projektu, istaknuo bih da je i Sportsko ribolovno društvo “Halil Sofradžija“ dalo pozitivno mišljnje sa aspekta ugroženosti vodotoka flore i faune. Nakon provedene procedure, biće raspisan javni poziv na koji će se svi zainteresovani moći prijaviti, a nakon toga, sa najpovoljnijim ponuđačem, u skladu sa Zakonom o koncesijama, slijedi potpisivanje ugovora”- riječi su načelnika u Ministarstvu za privredu Ismeta Omeragića.

Pored upošljavanja lokalnog stanovništva, predviđena je i sanacija putnih pravaca na tom području kao i putnih pravaca koji vode do same centrale, te koncesiona naknada Vladi BPK Goražde, navedeno je u elaboratu firme koja je podnijela inicijativu za izgradnje MHE “Kosova “ na Kosovskoj rijeci.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.