Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Potpisan Ugovor o implementaciji projekta pod nazivom“ Održivost Turističke organizacije kao startna podrška u kreiranju turističkog proizvoda i plasiranju turističke ponude Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“
Datum: 30.12.2022.

Ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Midhat Hadžiomerović i direktorica Turističke organizacije BPK Goražde Elvedina Kadrić potpisali su danas ugovor o korištenju finansijskih sredstava odobrenih u skladu s Programom razvoja turizma te Programom o izmjenama i dopunama programa razvoja turizma u BPK Goražde za 2022.godinu.

Vrijednost potpisaog ugovora je 44.000,00KM a finansijska sredstva odobrena su za implementaciju projekta pod nazivom“ Održivost Turističke organizacije kao startna podrška u kreiranju turističkog proizvoda i plasiranju turističke ponude Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Kako je naglašeno danas, odobravanjem sredstava, odnosno potpisivanjem ugovora, stvoreni su preduslovi za održivost Turističke organizacije i njene aktivnosti koje imaju za cilj razvoj turizma u  Bosansko-podrinjskom  kantonu Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita broj 5,
Tel: +387 38 221 772,
Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

MITHAT HAŽIOMEROVIĆ
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita 5

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
mithat.hadziomerovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.