Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za privredu BPK Goražde
Korištenjem objekata neperpsektivne vojne imovine otvara se mogućnost za nova privredna ulaganja
Datum: 26.05.2022.

Na lokalitetu Kasarne  Šišeta i Goražde I , Vlada Federacije BiH svojom odlukom na neodređno vrijeme Bosansko-podrinjskom kantonu ustupila je na korištenje objekte neperpsektivne vojne imovine,  čime se otvara mogućnost za nova privredna ulaganja. Radi se o zemljištu ukupne površine 30.000 metara kvadratnih od toga na 5.000 metara kvadratnih već su urađeni objekti.

Komisija imenovana od strane Ministarstva za privredu izvršila je pregled i utvrdila stanje svih objekata nekadašnje imovine u centru grada, a u narednom periodu bit će  ponuđeni privrednicima za nova ulaganja.

„Utvrđeno je da su objekti zapušteni i u prethodnom periodu služili su za sve što je bilo odbačeno i rashodovano, a sad će se objekti očistiti i nakon toga će biti raspisan javni poziv svim zainteresiranim pravnim licima. Na ovom lokalitetu već je smještena firma za preradu plastike i azil za pse, međutim ima još prostora za nova ulaganja“, kazao je ministar za privredu Haris Salković.

Fokus Ministarstva za privredu BPK Goražde je na Kasarnu Goražde I gdje je bilo petnaest objekata, od kojih je pet montažnih već rasformirano.

„Ostalo je još deset objekata kvadrature od nekih 400 do 500 metara kvadratnih, pa čak i 1.000, koje već koriste institucije kantona za skladište, ali nismo sigurni da se to koristi u prave svrhe, pa je Komisija zadužena po zaključku Vlade BPK Goražde u obavezi da preispita sve pravne osnove po kojim se koristi ta imovina. Siguran sam da će to ići u tom pravcu da se objekti oslobode i vrate svrsi. Nakon toga, mi ćemo ići u zaštitu od daljeg propadanja, a potom i raspisati javni poziv na koji će se moći prijaviti zainteresovani privredni subjekti koji žele ulagati i omogućiti nova zapošljavanja, ” istakao je ministar privrede.

Dodao je da će Ministarstvo za privredu BPK Goražde, najkasnije za tri mjeseca, objaviti Javni poziv za privredne subjekte koji žele ulagati na ove dvije lokacije.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita broj 5,
Tel: +387 38 221 772,
Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ZIJAD BRIGA
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita 5
Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
zijad.briga@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.