Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije
Objavljen Javni poziv za kandidovanje programa za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu
Datum: 03.08.2015.

P29_FMERI_01

Nakon što je Vlada FBiH krajem juna ove godine donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ovo ministarstvo objavilo je Javni poziv za kandidovanje programa za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2015. godinu.

Zainteresovani privredni subjekti mogu dobiti dodatne informacije o ovom javnom pozivu u Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde putem kontakt telefona 038 228-640 ili od nadležnog državnog službenika (kancelarija br. 2 u zgradi resornog minsitarstva).

Javni poziv objavljen je na službenoj web stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. LINK

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita broj 5,
Tel: +387 38 221 772,
Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ZIJAD BRIGA
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita 5
Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
zijad.briga@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.