Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
U MINISTARSTVU ZA PRIVREDU BPK GORAŽDE
Potpisani ugovori sa načelnicima općina Foča i Pale F BiH
Datum: 18.06.2015.

IMG_7592

Na osnovu Plana i Programa utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2015.godinu, ministar  za privredu BPK Goražde Esed Radeljaš  potpisao je danas ugovore o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava sa načelnicima općina Foča i Pale F BiH Zijadom Kunovecem i Asimom Zecom . Sredstva iz ugovora namijenjena su za finansiranje provođenja mjera odbrane od poplava utvrđenih u Kantonalnom operativnom planu.

Radi se o namjenskim sredstvima koja su osigurana od vodne naknade u iznosu od 160.000 KM. Za ove ove dvije općine izdvojena su sredstva u iznosu od po 40.000 KM, dok je za općinu Goražde predviđen iznos od 80.000 KM.

Općina Pale F BiH će sredstva iskoristiti za uređenje korita rijeke Prače na lokalitetu Kaljani i Hrenovica po predmjeru i predračunu radova urađenom od strane „Zavoda za vodoprivredu“ d.d. Sarajevo.

„Javnosti je poznato koliko mi imamo problema u posljednjih par godina, a  prošle godine kada su nas zadesile poplave bili smo uskraćeni od Vlade BPK Goražde u tome da naše procjene šteta  nisu otišle dalje.  Sa ovim sredstvima ćemo pokušati da riješimo minimum onoga što bi trebalo da popravi protok vode na prostoru mjesne zajednice Hrenovica koja je najviše ugrožena. Mnogo više sredstava je potrebno da bi se riješio taj problem, ali ćemo pokušati sa ovim sredstvima da spriječimo ukoliko bi došlo do većih voda te spasiti onaj dio što je već urađen“-istaknuo je nakon potpisivanja ugovora načenik općine Pale F BiH Asim Zec.

IMG_7599

 

Sredstva iz ovog ugovora općina Foča F BiH će iskoristiti za uređenje korita rijeke Koline na prostoru mjesne zajednice Fočanska Jabuka .

„Današnjim potpisavanjem ugovora sa ministrom za privredu dobili smo uslove da angažujemo našu lokalnu firmu, javno komunalno preduzeće, za sanaciju korita rijeke Koline na dijelu koji se do sada pokazao kao najugroženiji. To je kod škole i Doma zdravlja, a prilikom posljednjih poplava došlo je do ugrožavanja i putne infrastrukture na magistralnom putu Jabuka-Grebak-Trnovo“- kazao je načelnik općine Foča u FBiH Zijad Kunovac.

Kako ističe ministar za privredu Esed Radeljaš, iz ovih namjenskih sredstava općini Goražde dodijeljeno je 80.000 KM, obzirom da se u ovoj općini ubire i najviše sredstava od vodne naknade. Ugovor sa ovom općinom potpisan kad se opravdaju sredstva iz prošle godine.

„ Sa načelnikom općine Goražde nismo potpisali ugovor iz razloga što nisu opravdana sredstva iz prošle godine, a zakon nalaže kad se ta sredstva opravdaju onda se mogu dodijeliti druga. Obzirom da se radi o namjenskim sredstvima, ona su operativna“-kazao je ministar za privredu BPK Goražde  Esed Radeljaš.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita broj 5,
Tel: +387 38 221 772,
Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ZIJAD BRIGA
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita 5
Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
zijad.briga@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.