Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za privredu- Direkcija za ceste
DNEVNI IZVJEŠTAJ o prohodnosti saobraćajnica na području BPK za 12.02.2012. godine
Datum: 12.02.2012.

1.    MAGISTRALNI PUTEVI

 1. M-18 – Magistralni put Sarajevo – Trnovo – Foča – Nikšić
 2. M-5 – Magistralni put Sarajevo – Pale – Prača
 3. M-20 – Magistralni put Trebinje – Foča – Goražde – Ustiprača
 4. M-18.1. Magistralni put  Ustikolina – Fočanska Jabuka – Trnovo

 

STANJE NA MAGISTRALNIM PUTEVIMA:

      Vozačima se savjetuje, da ukoliko ne mogu da odgode putovanje, voze maksimalno oprezno, prilagođeno uslovima na putu i ne kreću na put bez potpune zimske opreme. Dodatne poteškoće na putevima pričinjava jak vjetar koji stvara snježne nanose.

      Između i unutar Sarajevskog kantona, naredbom Federalnog štaba Civilne zaštite, zabranjeno je kretanje teretnih vozila i autobusa, osim za transport energenata, hrane, lijekova, roba za ”uvoz-izvoz” i ostali hitan transport ljudi i roba, po posebnom odobrenju. 

     1.      Magistralni put M – 18, Sarajevo – Trnovo – Foča – Nikšić

–         dionica Trnovo – Foča, prohodna jednom saobraćajnom trakom, samo za putnička vozila,

–         u toku su nove snježne padavine,

–         i dalje je u prekidu za saobraćaj granični prelaz Šćepan polje – Hum

 2.      Magistralni put M – 5, Sarajevo – Pale – Prača

–         otežan saobraćaj putničkih vozila jednom saobraćajnom trakom,

–         za teretne kamione i šlepere obavezna je upotreba lanaca za snijeg,

–         u toku su nove snježne padavine i ne preporučuje se putovanje ovim putem bez prijeke potrebe

 3.      Magistralni put M – 20, Trebinje – Foča – Goražde – Ustiprača

–         dionicu: entitetska granica – Ustikolina – Goražde – entitetska granica, za Investitora JP ”Ceste F BiH”, održava firma ”Goraždeputevi” d.d. Goražde,

–         kritična dionica Gacko – Tjentište je neprohodna, a dionica Tjentište – Foča je prohodna samo jednom saobraćajnom trakom za putnička vozila,

–         u toku su nove snježne padavine,

–         dionica Foča – Goražde – Ustiprača je prohodna,

–         za teretne kamione i šlepere obavezna je upotreba lanaca za snijeg.

4.      Magistralni put M – 18.1, Ustikolina – Fočanska Jabuka – Trnovo

–          kompletnu dionicu, za Investitora JP ”Ceste F BiH” održava ”Goraždeputevi” d.d. Goražde,

–          put je prohodan samo za putnička vozila uz obaveznu upotrebu lanaca za snijeg,

–          dionica Fočanska Jabuka – Trnovo je prohodna jednom saobraćajnom trakom,

–         u toku su nove snježne padavine i ne preporučuje se putovanje ovim putem bez prijeke potrebe

5.      Magistralni put M – 19.3, Sarajevo – Rogatica – Ustiprača – Višegrad

–         otežan je saobraćaj zbog ugaženog novog snijega na kolovozu,

–         u toku su nove snježne padavine i

–         za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna je upotreba lanaca za snijeg

 2.    REGIONALNI PUTEVI

 

 1. 1.      R – 448 – Regionalni put Potkozara – Goražde – Jabuka – Hranjen – Hrenovica

 

 

 

 

STANJE NA REGIONALNOM PUTU :

 1.      Regionalni put R – 448, Potkozara – Goražde – Jabuka – Hranjen – Hrenovica,

      (l = 41,00 km),

–          put je prohodan,

–          za saobraćaj svih vozila je obavezna upotreba lanaca za snijeg,

–          otežan je saobraćaj zbog slabe preglednosti, (izgrađena jedna kolovozna traka širine 4,0 m),

–          zbog ugaženog snijega na kolovozu, preporučuje se strogo oprezna vožnja prilagođena uslovima na putu i

–         u toku su nove snježne padavine i ne preporučuje se putovanje ovim putem bez prijeke potrebe

            Napomena:

Na regionalnom putu trenutno su u aktivne 4 (četiri) građevinske mašine za čišćenje  snijega sa poslugom i dežurnom službom u mjestu Gornje Bare. Po potrebi, mehanizacija firme ”OKAC” d.o.o. Goražde biće blagovremeno pojačana na kritičnim mjestima

           3.    LOKALNI PUTEVI

 

 1. 1.      Lokalni put  Goražde – Podhranjen, (l = 6,70 km)
 2. 2.      Lokalni put Podhranjen – Jarovići – Hranjen, (l = 7,50 km)
 3. 3.      Lokalni put Mravinjac – Berič, (l = 6,25 km)
 4. 4.      Lokalni put Berič – Spahovići, (l = 3,00 km)
 5. 5.      Lokalni put Osanica – Ilovača, (l = 6,50 km)
 6. 6.      Lokalni put Ilovača – Brzača, (l = 7,00 km)
 7. 7.      Lokalni put  Dedova Voda – Rešetnica, (l = 6,00 km)
 8. 8.      Lokalni put Prača – Datelji – Orahovice – Brzača, (l = 19,00 km)
 9. 9.      Lokalni put  Hoda polje – Posestra, (l = 4,00 km)

10. Lokalni put  Zupčići – Kodžaga polje – Ahmovići – Sadba

 

 

 

 

STANJE NA LOKALNIM PUTEVIMA :

1. Lokalni put  Goražde – Podhranjen, (l = 6,70 km)

– put je prohodan,

– zbog slabe preglednosti i novog ugaženog snijega na kolovozu preporučuje se strogo oprezna vožnja, prilagođena uslovima na putu,(*)

2.  Lokalni put Podhranjen – Jarovići – Hranjen, (l = 7,50 km)

– put je i dalje teško prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca  – (*)

3. Lokalni put Mravinjac – Berič, (l = 6,25 km)

– put je prohodan,  – (*)

4.Lokalni put Berič – Spahovići, (l = 3,00 km)

– put je prohodan,  – (*)

 5. Lokalni put Osanica – Ilovača, (l = 6,50 km)

– put je prohodan,  – (*)

6. Lokalni put Ilovača – Brzača, (l = 7,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca  – (*)

 7. Lokalni put  Dedova Voda – Rešetnica, (l = 6,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca – (*)

8. Lokalni put Prača – Datelji – Orahovice – Brzača, (l = 19,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca – (*)

9. Lokalni put  Hoda polje – Posestra, (l = 4,00 km)

– put je prohodan, uz obaveznu upotrebu lanaca – (*)

10. Lokalni put  Zupčići – Kodžaga polje – Ahmovići – Sadba

– put je prohodan, – (*)

11. Lokalni put Hanište – Ruda Glava, (l = 7,00 km)

– put nije prohodan,

  – čišćenje puta od snijega se planira po sticanju uslova po prioritetima,

      U toku vikenda na području BPK-a Goražde je palo od 15 do 45 cm novog snijega.

Zbog novih snježnih padavina, ponovo je u toku pročišćavanje putnih pravaca po prioritetu, od magistralnih puteva, regionalnog puta, gradskih ulica i glavnih lokalnih putnih pravaca, dalje ka sporednim, nekategorisanim putevima i putevima za povratnička naselja u Republici Srpskoj.

NEKATEGORISANI   PUTEVI:

1.   U Općini Goražde putni pravci koji se ponovo pročišćavaju po prioritetu su:

– u naseljima Prvi maj, Obarak, Vranjska mahala, Mujkovića polje, Bare, Luka i prema naseljima:

Hubjeri (do Kopačkog mosta), pored Drine, lijevom obalom iznad Baćanskog mosta, Vran-potok, Belvedere, Laleta, Glamoč, Vranići, Lastavice, Kalac, Dolovo brdo, Rađenovice, Kamen, Sadba,

– Sadba – Žigovi, Sadba – Donje selo, Sadba – Gunjevići – Kučino – Osanica, Bošinj – Bogušići, Bogušići – Lukarice, Berič – Čitluk, prema selu Gočela,

– u MZ Osječani: sa regionalnog puta prema Osječanima i prema Rosijevićima,

– u MZ Berič: Cerovnjak – Guskovići – Mićivode – Žišće – Čitluk, Kurića kuća – Kušeši, prema Brajlovićima, Zubovićima (mašina ide dalje prema Skravniku) i put Cerovnjak – Kušeši,

 

– u MZ Bogušići: prema Kiseljaku, Lukaricama, Gradac – Gornji Ratkovići i prema Gornjim Ratkovićima i Kamenu,

– u MZ Mravinjac: pruga: Vitkovići – Mravinjac, donja cesta u naselju Mravinjac prema  mljekari ”Milgor” i Bijeli put,

– u MZ Zupčići: prema naselju Bukve, Biljin i Uhotići (Hrpete),

– u MZ Sadba: (većim dijelom deblokirana) nekategorisani putevi Sadba –  Krtjanovići i Kolovarice – Grabova ravan,

– u MZ Vranići: put Gradac – Vranići,

– u MZ Osanica: (većim dijelom deblokirana) (desna obala rijeke Drine) putevi most na Osanici – Ljukov do, prema Zubovićima i Vrtiji (Donji Zubovići), (lijeva obala rijeke Drine) prema Gornjoj Bratinji i nekategorisani put Gornja Bratinja – Pijestina,

– u MZ Posestra: nekategorisani putevi prema Doli, Vučijoj stijeni, Butkovićima, Gunjevićima, Bakijama, Kutješima, Dobroj vodi i Rutovićima,

– u MZ Rešetnica: (većim dijelom deblokirana) prema Kosače, Ledina, Vrbice, Pjestini, Kovačićima i Pod Borovićima, Borovićima, Gajevima, Uglješićima, Rešetnici i Bujacima,

– u MZ Ilovača: prema Plehama, prema džamiji do Bratiškog potoka, Okolištima, Luci, Konjevićima, Ćatovićima, Zabusu, Šadevinama, Vladačićima, Duginjama i Brdarima,

– u MZ Kraboriš: (gotovo deblokiran) nekategorisani put Smoljska Luka – Šemihova,

– u MZ Faočići: (većim dijelom deblokirani) nekategorisani put prema Bezimlju i  Krečima, Gornjim Faočićima, Poratku, Subovićima, Grubcima, Barama i Utješinovićima

– u MZ Orahovice: nekategorisani put prema Vrancima i Hrančićima (danas  pročišćeno od strane JKP ”Prača” d.o.o. Prača) i

– u MZ Vitkovići: nekategorisani putevi prema Dolovom brdu, Kalcu, Donjim i Gornjim Rađenovicama, Baricama, Završju i Jelahu.

Jednom su pročišćeni putni pravci u dijelu Republike Srpske, prema Karauzovićima i Dragoljima.

Zbog dosta ugaženog novog snijega u i prema navedenim naseljima, preporučuje se  oprezna vožnja.

Planira se nastavak pročišćavanja nekategorisanih puteva:

             – u dijelu MZ Berič,

             – u dijelu MZ Mravinjac,

             – u dijelu MZ Orahovice i

             – u dijelu MZ Osječani

   GRADSKI  MOSTOVI:

U toku ponovno čišćenje dva gradska mosta:

1. Most Alije Izetbegovića, namijenjen za pješački i povremeno za motorni saobraćaj i

2. Most žrtava genocida u Srebrenici, namijenjen za pješački i motorni saobraćaj.

ULICE  OPĆINE  GORAŽDE :

– su prohodne, ali sa novim ugaženim snijegom na kolovozu, (ponovno čišćenje u toku, po prioritetu):

 1. Ferida Dizdarevića, (l = 0,66 km),
 2. Zaima Imamovića, (l = 0,375 km),
 3. Ruždije Islamagića-dio, (l = 0,30 km),
 4. Agana Imamovića, (l = 0,65 km),
 5. Bolnička, (l=0,60 km),
 6. Fočanska,
 7. Rada Jovanovića,
 8. Maršala Tita, (l=0,40 km),
 9. Višegradska, (l = 0,74 km),
 10. Salih-bega Kuljuha, (l = 0,25 km),
 11. Prve drinske brigade (Vitkovići), (l = 0,95 km),
 12. Mevsuda Bajića Baje (Vitkovići), (l = 0,25 km),
 13. Omladinska,
 14. Ibrahima Čelika,
 15. Rifeta Čutune,
 16. 43-e drinske brigade,
 17. Zdravstvenih radnika,
 18. Ibrahima Popovića,
 19. Braće Homoraša,
 20. Braće Posvandžić,
 21. Bekta Gacka,
 22. Esada Turkovića,
 23. Hasana Kikića,
 24. 22-og maja,
 25. Murisa Živojevića,
 26. 29-og novembra,
 27. Braće Ramovića,
 28. Jaska Islamovića,
 29. Srebrenička,
 30. Žepska

 

Zbog novog ugaženog snijega na kolovozu u ulicama, preporučuje se oprezna vožnja.

Jednom su pročišćeni putevi prema povratničkim naseljima Radići, Završje i Desane.

Planira se, po prioritetima, izvođenje radova na rasčišćavanju snijega na putevima prema povratničkim naseljima susjednih Općina:

– Novo Goražde,

– Foča,

– Čajniče (prema Borajnu) i

– Rudo

U toku je ponovno uklanjanje novog snijega sa parking prostora i internih saobraćajnica najznačajnijih privrednih subjekata u Općini Goražde.

Za čišćenje snijega za Općinu Goražde angažovano 7 (sedam) građevinskih mašina i manje mašine građana sa različitim improvizacijama.

 

2.      U Općini Pale – Prača su jednom probijeni putni pravci prema selima:

Lunje, Brdarići, Datelji, Donja Čemernica, Komrani (samo za terenska  vozila), Kaljani i Gornja Čemernica.

Započeto probijanje puta prema Vražalicama.

Putevi prema selima Prešnica, Revidol, Preporišta i Gornja Vinča, (prohodni za pješački saobraćaj).

Nisu prohodni putni pravci prema selima: Petovići, Gornji Datelji, dio Brdarića.

Ponovo se čiste ulice u Općini Pale – Prača:

– Mahala, (l = 0,45 km),

– Ćemaluša, (l = 0,45 km) i

– Himze Sablje, (l = 0,15 km)

U navedenim ulicama, preporučuje se oprezna vožnja, uz obaveznu upotrebu lanaca.

Čišćenje snijega Općina Pale – Prača nastavlja rad sa 4 (četri) građevinske mašine.

         3.      U Općini Foča – Ustikolina prohodni su svi lokalni putevi, (u toku je ponovno čišćenje zbog novih snježnih padavina):

– Osanica – Zebina šuma – Njuhe, (l=7,50 km),

– Ustikolina – Kožetin,

– Ustikolina – Cvilin, (l=2,50 km),

– Ustikolina – Odžak, (l=2,00 km),

– Ustikolina – Filipovići i

– prema ”Zatvoru Ustikolina”

Jednom su pročišćeni i nekategorisani putevi:

– Jabuka – Vojinići,

– Jabuka – Dragovići,

– Jabuka – Kumjenovići,

– Jabuka – Slavičići,

– prema Vražalicama,

– put Jezero – Lokve – Radeljevići,

– prema Dragovićima i Vojinićima,

– prema selu Mirjanovići,

– put od Presjeke prema Raskovićima i

– put prema naselju Prisoje

Angažovana mehanizacija firme ”Goraždeputevi” d.o.o. Goražde u području MZ Fočanska Jabuka, na putnom pravcu:

– Zbič – Modro polje – Jabuka,

– jednom pročišćeno u Božanoviće od Grebka, a sutra se  planira probijanje na pravcu Zbič – Kozarevići i prema Maglini.

Ponovo se čiste pristupni putevi Domu zdravlja, osnovnoj školi, Domu kulture i kasarni ”Kosova”.

Zbog dosta ugaženog novog snijega na navedenim putevima, preporučuje se strogo  oprezna vožnja.

Za čišćenje snijega za Općinu Foča – Ustikolina angažovane 3 (tri) građevinske mašine.

            Zbog novih snježnih padavina, lokalni izvođači radova zimskog održavanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, maksimalno su angažovani u cilju obezbjeđenja hitnog i neodložnog transporta roba i ljudi.

 

            Službe za koordinaciju radova zimskog održavanja puteva:

1. Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste BPK-a Goražde,

tel.: 038-221-772

2. Kantonalni štab civilne zaštite,

tel.: 121

kontakt osoba, direktor, Ramo Živojević, tel.: 061-481-822

3. Služba za održavanje puteva Općine Goražde,

kontakt osoba, Mirhad Alihodžić, tel.: 061-330-509 i

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-228-651,

kontakt osoba, Meho Hubjer, tel.: 061-217-274

4. Služba za održavanje puteva Općine Foča – Ustikolina,

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-518-108 i

kontakt osoba, Ermin Osmanspahić, tel.: 062-119-362

5. Služba za održavanje puteva Općine Pale – Prača,

Općinski štab civilne zaštite, tel.: 038-799-100 i

kontakt osoba, Munir Radača, tel.: 062-279-476

 

Izvođači radova zimskog održavanja puteva:

I  FIRME :

 1. ”GORAŽDEPUTEVI” d.d. Goražde,

na održavanju magistralnih i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel.: 038-221-147,

kontakt osoba, Šemso Muharem, tel.: 061-183-103

 1. ”OKAC” d.o.o. Goražde

na održavanju regionalnog i lokalnih puteva u BPK-a Goražde,

tel.: 038-222-207,

kontakt osoba, Haris Drljević, tel.:062-385-855

II  OPĆINSKA  KOMUNALNA  PREDUZEĆA :

 1. JKP ”6 MART” d.o.o. Goražde,

na zimskom održavanju pješačkih saobraćajnica u Općini Goražde,

tel.: 038-221-126,

kontakt osoba, direktor Sadik Silajdžić, tel.: 061-206-436

 1. JKP ”UŠĆE” d.o.o. Ustikolina,

na zimskom održavanju lokalnih puteva i pješačkih saobraćajnica u

Općini Foča – Ustikolina,

tel.: 038-518-564,

kontakt osoba, direktor, Rehad Alihodžić, tel.: 062-994-104

 1. JKP ”PRAČA” d.o.o. Prača,

na zimskom održavanju lokalnog puta Prača – Datelji – Orahovice – Brzača,

kao i ulica i pješačkih saobraćajnica u Općini Pale – Prača,

tel.: 038-799-275,

kontakt osoba, Meho Brdarić, tel.: 061-136-980

Autor: VLADA BPK-a, www.bpkg.gov.ba
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.