Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavilo dva javna poziva koji se odnose na vodosnabdijevanje i odvodnju otpadnih voda, kao i na modernizaciju vodnih usluga
Datum: 09.12.2021.

Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obavještava sve zainteresovane da je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva objavilo dva javna poziva koji se odnose na pripremu Projekta „Vodosnabdijevanje i odvodnja otpadnih voda u Federaciji BiH“ – WATSAN FBiH – FAZA IIPoziv općinama za učešće u Projektu modernizacije vodnih usluga.

Sva potrebne informacije za učešće u ovim projektima dostupne su na slijedećim linkovima: https://fmpvs.gov.ba/2021/12/07/informacija-o-pripremnim-aktivnostima-na-projektu-watsan-fbih-druga-faza-upitnik-za-opcine/ i https://fmpvs.gov.ba/2021/12/08/poziv-opcinama-za-ucesce-u-projektu-modernizacije-vodnih-usluga/.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.