Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Potpisan Ugovor o izvođenju radova na redovnom zimskom održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i regionalne ceste R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2021-2022.godinu
Vlada BPK Goražde na vrijeme dala saglasnost za potpisivanje ugovora kako bi se obezbijedilo nesmetano odvijanje saobraćaja na pomenutim putnim pravcima
Datum: 02.11.2021.

U skladu sa Planom i Programom Direkcije za ceste, danas je potpisan Ugovor o izvođenju radova na redovnom zimskom održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i regionalne ceste R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2021-2022.godinu, čime su stvorene pretpostavke za redovno održavanje pomenutih putnih pravaca koji su u nadležnosti kantonalne Direkcije za ceste.

Zbog vrijednosti ugovorenih radova koji su procijenjeni na iznos od 224.000,00 KM, Ugovor je u ime Ministarstva za privredu kao naručioca radova, potpisala premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća, dok je u ime izvođača radova, privrednog društva „OKAC“, ugovor potpisao direktor Halil Oković, a potpisivanju su prisustvovali i ministar za privredu Mensad Arnaut te direktorica Direkcije za ceste Sanela Avdibegović.

S obzirom da je u skladu sa zakonskim procedurama obaveza zimskog održavanja već započela, prema riječima premijerke Aide Obuće, Vlada BPK Goražde je nastojala na vrijeme dati saglasnost za potpisivanje ugovora, kako bi se obezbijedilo nesmetano odvijanje saobraćaja na pomenutim putnim pravcima.

– Ugovor je potpisan u skladu sa Okvirnim sporazumom koji je potpisan na period od dvije godine, što je skratilo proceduru koja je dovela do potpisivanja ugovora-  ovom prilikom kazala je direktorica Direkcije za ceste Sanela Avdibegović.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita broj 5, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

  HARIS SALKOVIĆ

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
haris.salkovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.