Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za privredu BPK Goražde
Potpisan Ugovor o izvođenju radova na ljetnom održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i regionalne ceste R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2021.godinu
Datum: 07.06.2021.

Danas je potpisan Ugovor  o izvođenju radova na ljetnom održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i regionalne ceste R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2021.godinu čime su stvorene pretpostavke za redovno održavanje pomenutih putnih pravca koji su u nadležnosti kantonalne Direkcije za ceste.

Zbog vrijednosti ugovorenih radova koji su procijenjeni na iznos od 199.960,00 KM, Ugovor je u ime Ministarstva za privredu kao naručioca radova, potpisala premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća, dok je u ime izvođača radova, privrednog društva „OKAC“, ugovor potpisao direktor Halil Oković.

Kako stoji u ugovoru, radovi na održavanju podrazumijevaju zatvaranje udarnih rupa i sanaciju lokalnih ošetećenja na kolovozu, čišćenje kanala, propusta i rigola, sječenje granja i šiblja, te ostale radove na održavanju koji imaju za cilj da osiguraju nesmetano odvijanje saobraćaja na ovim putnim pravcima. Izvođač radova se obavezuje da će radove započeti prema dinamici radova koju odredi investitor, utvrđenoj u godišnjem planu i programu održavanja sve do 15.11.2011.godine, do kada i važi ovaj ugovor.

Današnjem potpisivanju ugovora prisustvovali su i ministar za privredu Mensad Arnaut te direktorica v.d.direktora Direkcije za ceste Sanela Avdibegović.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.