Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Implementacija Zakona o ublažavanju negativnih posljedica izazvanim stanjem nesreće BPK Goražde u kojem su finansijska sredstva u iznosu od 640.000KM predviđena za podršku privrednim subjektima, u završno je je fazi
Opredjeljenje Vlade BPK i resornog ministarstva je pružiti podršku privrednim subjektima u ugostiteljstvu i turizmu te samostalnim registorvanim poljoprivrednim proizvođačima
Datum: 20.08.2020.

 

Pored podrške koja je pružena privrednim subjektima i obrtima čiji rad je bio zabranjen naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite u cilju spriječavanja širenja pandemije koronavirusa u što je utrošeno oko 220.000KM, okončan je i javni poziv za dodjelu sredstava za subvencioniranje plaće do visine minimalne plaće za mjesec april, na koji su mogli da se prijave privredni subjekti čiji rad nije bio zabranjen naredbama, ali su zbog situacije izazvane virusom korona imali pad prihoda u mjesecu aprilu 2020. godine, u odnosu na isti period prošle godine.U skladu sa Programom po drugom javnom pozivu pravo na subvencioniranje minimalne neto plaće u iznosu od 406KM ostvarila su 52 privredna subjekta koji zapošljavaju 1878 radnika i 83 obrta koja zapošljavaju 128 radnika. Za realizaciju programa izdvojena su finansijska sredstva u iznosu 369.990KM. S obzirom da je dio sredstava u iznosu od 51.582 KM ostao ne utrošen, opredljenje Vlade BPK Goražde i resornog ministarstva je pružiti podršku i privrednim subjektima koja se bave ugostiteljskom i turističkom djelatnošću a koja pružaju usluge smještaja i noćenja te registovanim samostalnim poljoprivrednim proizvođačima. S tim u vezi na jučerašnjoj sjednici Vlada BPK Goražde usvojila je Program o izmjenama i dopunama Programa za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće II, na osnovu kojeg je objavljen javni poziv
„Posmatrajući situaciju u okruženju, Bosansko-podrinjski kanton Goražde je među prvim  pružio podršku privredi na ovaj način. Imajući u vidu da imamo još djelatnosti kojim je potrebna pomoć , opredjeljenje Vlade i resornog ministarstva je pružiti podršku ugostiteljskoj i turističkoj djelatnosti te registrovanim poljoprivrednim proizvođačima, uzimajući u obzir činjenicu da je zbog pandemije izazvane koronavirusom i ova grana djelatnosti imala otežano poslovanje. Svi javni pozivi odnose se na subvencioniranje minimalne neto plaće u iznosu od 406KM uz elementarne uslove da aplikanti na dan 29. februar 2020.godine, nemaju dugovanja na ime poreza i doprinosa te da su zadržali postojeći broj radnika u onom mjesecu za koji aplicira. Ovaj vid podrške je stimulacije privredi i obrtnicima da u ovom teškom vremenu zadrže postojeći broj radnika.S obzirom da se radi o namjenskim sredstvima i da su po prvom javnom pozivu već isplaćena, korisnici sredstava po drugom javnom pozivu sredstva na računima mogu očekivati već u toku slijedeće sedmice“-ovom prilikom kazao je ministar za privredu BPK Goražde Mensad Arnaut.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.