Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Održan četrnaesti nastavak 4. vanredne sjednice Vlade BPK Goražde
Data saglasnost na „Program podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2020.godinu“
Datum: 16.04.2020.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na sjednici održanoj danas, usvojila je odluku o davanju saglasnosti na „Program podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2020.godinu“.

Vrijednost programa je 80.000 KM, a sredstva su namijenjena pružanju prioritetne  podrške obrtnicima čije je poslovanje obustavljeno naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite  u cilju suzbijanja i širenja koronavirusa COVID-19.

Podrška će se prioritetno pružiti za isplatu jedne polovine minimalne neto plaće za mjesec mart 2020.godine, svim uposlenim u obrtu koji su uredno isplaćivali poreze i doprinose zaključno sa februarom mjesecom 2020.godine, te zadržali postojeći broj uposlenih.

Ministarstvo za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goraže pokrenulo je proceduru  Izmjena i dopuna Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta BPK Goražde, te zatražilo od budžetskih korisnika da vrlo racionalno planiraju utrošak sredstava kako bi se uštedama i preraspodjelama unutar budžeta BPK Goražde,  određena sredstva obezbijedila i usmjerila u saniranje posljedica nastalih pojavom pandemije virusa COVID-19.

Na današnjoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je i Odluku o odobravanju korištenja namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitiu od prirodnih i drugih nesreća, u iznosu od 6.000 KM. Odlukom su sredstva dodijeljena Zavodu za javno zdravstvo BPK Goražde za finansiranje nastavka provođenja aktivnosti stavljanja pod kontrolu epidemiološke situacije na području BPK Goražde, u situaciji stanja nesreće na području Federacije BiH uzrokovane pojavom koronavirusa COVID-19.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.