Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
ZBOG PROBLEMA S PREDAJNICIMA GRAĐANI BPK GORAŽDE IMAJU PROBLEMA SA SIGNALOM RTV BPK GORAŽDE
Ministarstvo za privredu će nastojati riješiti problem s kojim se građani BPK Goražde već duže vrijeme susreću
Datum: 23.02.2018.

O mogućnostima rješavanja problema s kojim se već duže vrijeme susreću građani Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a koji se ogleda u nemogućnosti da putem svojih prijemnika prate program Radio-televizije BPK Goražde, danas je govorio ministar za privredu BPK Goražde Anes Salman.

Problemi su, kako je istaknuto, nastali zbog dotrajalosti opreme koja služi za emitovanje, a koja je prema, riječima ministra, stara više od dvije decenije.

Ministar Salman je pojasnio da zbog nemogućnosti pronalaska određenih komponenti na tržištu do sada nije urađen generalni servis, ali da Ministarstvo nastoji pronaći određene polovne dijelove kako bi se premostili nastali problemi zbog kojih građani u određenim dijelovima ostaju u medijskom mraku, jer nisu u mogućnosti pratiti program Radio-televizije BPK Goražde.

On je ovom prilikom kazao i o kakvim problemima sa predajnicima se radi.

„Razlozi su kvarovi koji su konstatovani na predajnicima koji su u vlasništvu kantona a koji se nalaze na Uhota brdu, na objektima i predajnicima koji se nalaze u Fočanskoj Jabuci. Najveći dio problema i kvarova je prisutan na Hadžića brdu, odnosno na našem objektu koji je smješten na Crijetežu. Nakon što poduzmemo određene aktivnosti, cijenim da ćemo uspjeti da zamijenimo određene dijelove koji su dotrajali i na taj način omogućiti blagovremeno i potpuno normalno emitovanje signala putem radio-televizijskih  predajnika kako bi svi krajnji korisnici, odnosno građani mogli uživati u progamu RTV BPK Goražde. Ovom prilikom želim da uputim izvinjenje svim građanima koji su uskraćeni za prikazivanje sadržaja RTV BPK Goražde“- kazao je ministar Salman.

Kada je riječ o dugoročnom rješenju ovih problema, Ministarstvo za privredu je mišljenja da je održavanje svih tv i radio predajnika potrebno ustupiti kantonalnoj televiziji, kako bi bilo omogućeno  efikasnije djelovanje u smislu stručnih lica uposlenih u samom javnom preduzeću,  ali i iznaći mogućnosti za zaključivanje okvirnog sporazuma kroz postupak javne nabavke kako bi se došlo do privrednog društva koje raspolaže svim relevantnim i neophodnim uređajima za održavanje predajnika.

Ministar Salam se osvrnuo i na proces digitalizacije koji se odvija na državnom nivou te kazao da će se u narednom periodu i na području BPK Goražde nastojati stvoriti uslovi za prelazak sa analognog na digitalni princip emitovanja programa.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.