Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
U SALI MINISTARSTVA ZA PRIVREDU ODRŽANA EDUKACIJA ZA FARMERE
Tema: „Zoohigijenski uslovi i bolesti mliječene žlijezde (mastitis)“
Datum: 18.01.2018.

U organizaciji Veterinarske stanice Goražde, danas je u Velikoj sali Ministarstva za privredu BPK Goražde održana edukacija za farmere s područja Bosansko-podrinjskog kantona o temi „Zoohigijenski uslovi i bolesti mliječne žlijezde (mastitis)“ koji prema podacima  na terenu  donose velike ekonomske gubitke farmerima.

Radi se edukaciji koja ima za cilj upoznati farmere sa osnovnim uslovima koje trebaju imati u stajskim objektima,  kako bi izbjegli probleme s kojim se susreću na više od devedeset posto imanja. Poboljšanjem higijenskih uslova, stvorile bi se pretpostavke za smanjenje zdravstvenih problema stočnog fonda, a samim tim i poboljšanje ekonomskih rezultata u konačnici.

 

 

„Higijena predstavlja  jednu polovinu zdravlja kako za čovjeka, tako i  za životinje. U narednim mjesecima planiramo još četiri teme koje su u sklopu projekta koji je potpisan između javnog preduzeća Veterinarska stanica Goražde i Ministarstva za privredu BPK Goražde. U sklopu tog projekta pored ovih edukacijskih tema vršćiće se i popis stočnog fonda na području našeg kantona, a ta realizacija se očekuje negdje do kraja mjeseca maja ove godine“- istaknula je Nermina Džihanić, doktor veterinarske medicine u Veterinarskoj stanici Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.