Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
MINISTARSTVO ZA PRIVREDU
Potpisan Aneks ugovora o ustupanju poslova gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem
Datum: 21.01.2016.

IMG_1622

U Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je potpisan Aneks ugovora o ustupanju poslova gospodarenja državnim šumama i šumskim zemljištem na području našeg kantona. Aneks ugovora potpisali su ministar Esed Radeljaš i direktor J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde Kenan Kanlić.

Radi se o produženju ugovora  na period od godinu dana, a  koji je zaključen između ministarstva i ovog javnog preduzeća još 2009.godine, kada je i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na osnovu Zakona o šumama donijelo odluku o gazdovanju te potpisalo ugovor sa Ministarstvom za privredu BPK Goražde o čuvanju šuma  i šumskog zemljišta. Ugovor je bio na snazi pet godina , odnosno do 2014.godine,  kada je prestao da važi Zakon o šumama FBiH čime se stvorila obaveza Vladi FBiH da svake godine donosi odluku o davanju saglasnosti za prijenos gazdovanja.

„Vlada Federacije svake godine donosi odluku kojom daje saglasnost Ministarstvu za privredu da prenese to gospodarenje. Ovakav ugovor će se potpisivati sve dok se ne donese Zakon o šumama FBiH. Imamo informaciju da je on u pripremi i da bi trebao uskoro da stupi na snagu, a poslije toga ćemo ga sa nivoa Federacije prenijeti na kantonalni nivo. Želim da naglasim da smo zadovoljni s gazdovanjem ovog preduzeća, uspješno posluje i ja ovom prilikom želim da im čestitam“-istaknuo je ministar za privredu BPK Goražde Esed Radeljaš.

Potpisivanjem ovog aneksa ugovora J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde dobija zakonsku i pravnu osnovu za gospodarenje državnim šumama BPK Goražde . Ovo preduzeće trenutno radi po kantonalnom Zakonu o šumama BPK koji je donesen 2013. godine.

„Nadam se da ćemo opravdati ciljeve i želje Vlade i Ministarstva za privredu BPK Goražde kada je riječ o gospodarenju  šumama i šumskim zemljištem na području našeg kantona. Novi zakon je u proceduri, a mi trenutno radimo po našem kantonalnom zakonu koji je donesen 2013.godine. Sve dok se ne donese novi Zakon o šumama mi ćemo se pridržavati odredbi Zakona o šumama BPK Goražde. Očekujemo da se konačno na nivou FBiH donese taj zakon koji je neophodan jer se radi o vrlo značajnom resursu i mislim da gospodarenje  treba biti zakonski, moralno  i  etički uređeno“- naglasio je direktor J.P „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde Kenan Kanlić.

IMG_1618

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.