Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Održan sastanak predsjednika privrednih komora u Federaciji BiH
Datum: 09.06.2013.

DSCF1035

U Bosansko- podrinjskom kantonu Goražde, općina Pale-Prača u Lovno-turističkom centru “Bijele vode” 06.06.2013. godine održan je sastanak predsjednika privrednih komora u Federaciji BiH. Domaćin sastanka bila je Privredna komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sastanku su prisustvovali predsjednik i dopredsjednik Privredne komore Federacije BiH, predsjednici kantonalnih privrednih komora u Federaciji BiH, Jusuf Hubjer, član Upravnog odbora Privredne komore Federacije BiH iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i načelnik općine Pale-Prača Asim Zec .

Prije prelaska na dnevni red načelnik općine Pale- Prača informisao je učesnike sastanka o privrednom razvoju općine i mogućnostima za nova domaća i strana ulaganja te pozvao privrednike da investiraju na području ove općine. Tom prilikom, on je obećao da će općinska administracija sve njihove zahtjeve rješavati u najbrže mogućem vremenu, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Na sastanku su razmatrane slijedeće teme:

  1. Radna verzija Zakona o porezu na dobit u Federaciji BiH,
  2. Informacija o nekim pokazateljima efikasnosti sudstva/ rješavanje dužničko- povjerilačkih odnosa

 

DSCF1040

Radna grupa Federalnog ministarstva finansija uradila je radnu verziju Zakona o porezu na dobit. Postojeći Zakon o porezu na dobit privrednici smatraju vrlo stimulativnim te su mišljenja da je isti stvarao povoljan ambijent za nova domaća i strana investiciona ulaganja što bi za posljedicu imalo brži privredni rast, a samim tim i veći broj radnih mjesta.

Ukoliko dođe do izmjene postojećeg zakona posljedice će trpiti privredni subjekti koji čine okosnicu razvoja Federacije. Posebno se to odnosi na privredna društva koja se bave izvozom roba i usluga .

Šefkija Botonjic, predsjednik Privredne komore Ze-Do kantona, rekao je da se u suštini radi samo o ukidanju člana 31, 32 i 33, koji su davali određene oklakšice izvoznicima. To se posebno odnosi na kategorije izvoznika koji su ostvarili ukupan prihod 30% od izvoza, zatim koji su investirali 20 miliona u 5 godina, te oni koji su zapošljavali invalide.

Sve države u našem okruženju Zakonom o porezu na dobit nastoje poboljšati ambijent za privlačenje domaćih i stranih investitora , a predloženom Radnom verzijom pomenutog Zakona postigao bi se suprotan efekat, interesovanje investitora za ulaganje u Federaciji BiH bi slabilo i ne bi bilo stimulativno.

DSCF1041

Jago Lasic, predsjednik Privredne komore Federacije BiH , mišljenja je da postojeći Zakon o porezu na dobit ne treba mijenjati, već samo nadograđivati, odnosno poboljšavati.

Donesen je zaključak da predsjednik Privredne komore Federacije BiH Jago Lasić i predsjednik Privredne komore Ze-Do kantona Šefkija Botonjić u utorak 11.06.2013.godine prisustvuju zasjedanju radne grupe predlagača, te na istoj prezentuju zaključke sa ovog sastanka, te da eventualno nove prijedloge dostave kantonalnim privrednim komorama radi izjašnjavanja o njima, nakon čega bi se uradio jedinstven stav komora na nivou Federacije BiH.

Osim ovih problema, domaća privreda je pritisnuta unutrašnjim dugovanjima. Svako svakome duguje, a država svima. Podaci o tome su više nego poražavajući.

Kemal Grebo, predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo na sastanku je istakao da unutrašnji dug Bosne i Hercegovine iznosi više od 20 milijardii KM. Do ovih podataka došlo se anketom 1% privrednih subjekata registrovanih na području Kantona Sarajevo.

Jedna od predloženih mjera je formiranje privrednih ili nekih drugih posebnih sudova koji bi efikasno riješavali probleme koji se odnose na dužničko-povjerilačke odnose , čime bi se oslobodila velika količina novca koji je u ovom trenutku blokiran i ne služi nikome.

Na ovom sastanku donesen je zaključak da se Vladi Federacije BiH uputi incijativa da predstavnici privrednih komora budu članovi ekonomsko-socijalnih vjeća. Takođe je donesen zaključak da se od agencije AFIP zatraži pristup podacima o Bilansu stanja, Bilansu uspjeha, Promjenama u kapitalu i Gotovinskom toku koji bi poslužili za izradu Informacije o uspješnosti poslovanja privrednih društava na nivou Federacije BiH i Kantona pojedinačno.

Nakon završenog sastanka učesnici su obišli proizvodni kapacitet punionice prirodne izvorske vode “ Bijela Voda ” kao i Sportsko- rekreativni centar Bijele Vode.

Slijedeći sastanak privrednih komora u Federaciji BiH održat će se u toku jula mjeseca u Mostaru.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.