Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Iz Ministarstva za privredu i Uprave za šumarstvo BPK Goražde
Prezentirana suština i novine nedavno usvojenog Zakona o šumama BPK
Datum: 21.03.2013.

Copy of IMG_0799

Povodom Svjetskog dana zaštite šuma, predstavnici Ministarstva za privredu i Uprave za šumarstvo BPK Goražde prezentovali su danas značaj Zakona o šumama BPK Goražde koji je nedavno usvojila Skupština BPK Goražde. Riječ je o jednom od značajnih zakona, obzirom da ovo društveno dobro zakonski nije bilo regulisano u posljednje četiri godine, ne samo u našem kantonu već i na nivou F BiH.

Zakon o šumama reguliše sve potrebne segmente u ovoj oblasti, od samog pojma definicije šume i šumskih zemljišta, a zatim planiranja u šumarstvu, zaštitu šuma, finansiranja, privređivanja te kaznene odredbe.

„Novina je i u tome da se na jednom šumsko-privrednom području može osnovati jedno šumsko-privredno društvo. To je dio kako bi se zadovoljili oni momenti Zakona o principima lokalne samouprave, da općine mogu da gospodare svojim javnim dobrom, na vlastitoj teritoriji. Da zadovolje principe i zahtjeve lokalnog stanovništva, a isto tako da i odgovaraju za neuređenost ili korištenje tih prirodnih resursa u onom obimu i količini koji je dozvoljen. Te principe smo zadovoljili i mislim da je ovim gestom Vlada i Skupština učinila jedan krupan iskorak, jer ovaj Zakon je vrlo bitan“-riječi su direktora Kantonalne uprave za šumarstvo Esada Bardaka.

Kod izrade Zakona o šumama BPK Goražde vodilo se računa i o problemima vezanim za Prostorni plan kantona, odnosno ostavljena je mogućnost da se određene sporne stvari rješavaju podnošenjem zahtjeva pravnih ili fizičkih lica. Takođe, danas je naglašeno da su naknade za opće korisne funkcije šuma smanjene sa dosadašnjih 0,1 posto na 0,05 posto, a kada je riječ o raspodjeli i izdvajanju iz ukupnog prihoda ostvarenog sječom šuma u BPK Goražde, došlo bi do povećanja u korist općina u iznosu od 5 posto.

Obzirom da se 21. mart obilježava kao Svjetski dan zaštite šuma, predstavnici Ministarstva za privredu i Uprave za šumarstvo BPK Goražde, uputili su ovom prilikom iskrene čestitke svim šumarima i uposlenima u šumarstvu.

Copy of IMG_0797

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.