Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Vlada BPK Goražde posjetila firme u industrijskoj zoni Pobjeda
Pobjeda Technology, bivša Pobjeda Sport: Priča sa Umarexom je završena!
Datum: 17.01.2013.

Današnju posjetu firmama na području industrijske zone Pobjeda  Vlada Bosansko-podrinjskog kantona iskoristila je između ostalog i da se upozna sa aktivnostima koje su vođene, a prekinute, po pitanju dolaska njemačke kompanije Umarex i kupovine kapitala firme Pobjeda „Sport“. Na sastanku sa direktorom i većinskim vlasnikom ove firme koja je promijenila naziv u Pobjeda Technology, Hasanom Tafrom i Nihadom Mašićem, Vlada je upoznata da od ovog projekta neće biti ništa te saznala  stavove i viđenje  vlasnika kapitala zbog čega on nije realizovan.

Prema riječima ministra za privredu Demira Imamovića, ovaj razgovor bio je neophodan obzirom da je i Vlada Kantona donosila određene odluke i zaključke, kao i Vlada F BiH i Federalno ministarstvo industrije, rudarstva i  energetike.  Nakon sagledavanja cjelokupnog stanja te razgovora sa svim stranama, Vlada će ističe ministar Imamović, zauzeti određeni stav o tome šta je bio problem u tom poslu i koje bi dalje aktivnosti trebala preduzeti.

– Nažalost, što se tiče vlasništva priča je završena ali kontakti sa Umarexom nisu. Bili su prije dva mjeseca, biće za jedan mjesec, i mi nismo zatvorili vrata našem kupcu Umarexu . Nažalost, odnos vlasništva i kupovine je završen, jer po mom mišljenju Umarex nije bio korektan- kazao je direktor firme Pobjeda Tehnology Hasan Tafro, koji je iskoristio priliku da se zahvali premijeru i Vladi, što je  u kompletnom sastavu posjetila ovu firmu.

Jedna od tema ovog sastanka bila je i izgradnja prečistača i rješavanje problema otpadnih  i tehnoloških otpadnih voda na području industrijske zone Pobjeda za što je Vlada BPK Goražde uz pomoć Federacije obezbijedila 400.000 KM. Prema riječima ministra za privredu Demira Imamovića, Vlada BPK Goražde će u narednih mjesec dana, pored ovih sredstava, donošenjem Izmjena i dopuna Budžeta za 2013.godinu obezbijediti još 400.000 KM za ovu namjenu.

Danas je takođe, izražena spremnost Vlade BPK za pružanje dalje podrške u realizaciji razvojnih projekata ove firme, budući da je jedan od zacrtanih ciljeva Vlade, kako je istaknuto, stvaranje još boljih uslova za jačanje i razvoj industrijske zone Pobjeda, a u skladu s tim i svih firmi koje rade i djeluju na ovom području.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.