Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Plan i Program Direkcije za ceste Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za 2012.godinu
Milion KM za modernizaciju i rekonstrukciju dva lokalna putna pravca od značaja za Kanton i općinu Goražde
Datum: 05.06.2012.

Za realizaciju planiranih prioriteta u 2012. godini Direkcija za ceste Ministarstva za privredu BPK Goražde, prema riječima direktorice Direkcije Izete Jahić, planira izdvojiti iznos od 1.900.000 KM.

U skladu sa definisanim prioritetima, za implementaciju projekata u oblasti razvoja i modernizacije regionalnih cesta planirano je 650.000 KM, a za njihovo održavanje 250.000 KM.

Među ovim projektima kao jedan od najznačajnijih izdvaja se projekt rekonstrukcije raskrsnice sa kružnim tokom na regionalnom putu R-448 i ulice Zaima Imamovića, i priključak na obilaznicu Goražde (raskrsnica kod zgrade Crvenog krsta). U sufinansiranju ovog projekta koji će se realizovati zajedno sa Općinom Goražde, Direkcija za ceste učestvuje sa 200.000 KM, odnosno 92.480 KM, koliko će izdvojiti za sufinansiranje troškova eksproprijacije zemljišta.

Potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju ovog projekta sa Općinom Goražde najavljeno je za četvrtak 7.juna, kada će se , kako nam je kazala direktorica Jahić, održati i prezentacija glavnog projekta ove raskrsnice. Direkcija za ceste Ministarstva za privredu planira, takođe, izdvojiti i 157.520 KM za rekonstrukciju raskrsnice na R 448 i M-20 u naselju Splavište u dužini od 250 metara.

Za redovno (ljetno) održavanje puteva planiran je iznos od 126.250 KM, a u Službenim novinama nedavno je objavljen javni poziv zainteresovanim pravnim i fizičkim licima za obavljanje ovog posla.

Prema Planu i Programu Direkcije za ceste BPK-a Goražde kojeg je usvojila Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj posljednjoj sjednici, pored radova na redovnom održavanju i rekonstrukciji regionalnih cesta, u budžetu Ministarstva za privredu- Direkcija za ceste Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu planiran je iznos od 1.000.000 KM na ekonomskom kodu – Kapitalni transferi za sanaciju i rekonstrukciju lokalnih putnih pravaca Mravinjac-Berič-Spahovići i Osanica-Ilovača-Brzača.

Na oba putna pravca planirana je modernizacija odnosno presvlačenje novim slojem asfalta debljine 6 cm i širine kolovoza 4 m. Pored modernizacije postojećeg asfaltnog kolovoza, planirano je presvlačenje makadamskih dionica novim slojem asfaltnog zastora na oba putna pravca.

Radi se o lokalnim putnim komunikacijama koje su od izuzetnog značaja za općinu Goražde i Bosansko- podrinjski kanton Goražde. Riječ je o mjesnim zajednicama koje su izuzetno naseljene, a putne komunikacije su u izrazito lošem stanju.

Za putni pravac Mravinjac- Berič-Spahovići biće izvojeno 524.560 KM.

Predviđenim sredstvima izvršilo bi se presvlačenje asfaltom dijela makadamskog puta od Podšašića do Spahovića u dužini od 1.7 km te presvlačenje asfaltom zbog dotrajalosti dionica puta od Ratkovića do Jelaha – skretanje za Lukarice. u dužini od 2.9 km.

Za putni pravac Osanica- Ilovača- Brzača planirano je 475.347 KM.

Predviđenim sredstvima izvršilo bi se presvlačenje asfaltom dijela makadamskog puta od Rašković Potoka do Faočića, u dužini od 1,6 km te presvlačenje asfaltom zbog dotrajalosti dionice puta od Ilovače do skretanja za Poratak, u dužini od 2,1 km.

Realizacijom ovog Plana i Programa Direkcije za ceste, pored obezbjeđenja uslova za nesmetano i bezbjedno odvijanje saobraćaja, dobit će se :

– 3,3 km novoasfaltirane lokalne putne mreže na najfrekventnijim i najnaseljenijim lokalnim putnim pravcima,

– 5,0 km modernizovane lokalne putne mreže preslačenjem novog sloja asfalta na dotrajaloj-staroj asfaltnoj podlozi lokalne putne mreže na najfrekventnijim i najnaseljenijim lokalnim putnim pravcima,

– Modernizovana i uređena raskrsnica na spoju magistralnog puta M20 sa regionalnim putem R448 u naselju Splavište,

– Rekonstruisana i uređena pješačka staza na mostu „Žrtava genocida u Srebrenici“ u Goraždu

– Izrađeno nekoliko bitnih projekata na putnoj infrastrukturi koji će se realizovati u narednom periodu.

Plan i program Direkcije za ceste 2012 .

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.