Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Sastanak premijera i ministara u Vladi BPK sa goraždanskim privrednicima
Razgovarano o mogućnostima kreditiranja razvojnih projekata
Datum: 25.05.2012.

Na danas održanom sastanku, premijer BPK Goražde Emir Frašto i ministri za finansije i privredu Muhidin Pleh i Demir Imamović razgovarali su sa direktorima privrednih društava Ginex, Pobjeda Rudet i Emka Bosnia o postojanju interesa ovih firmi za ulaganje u proširenje privrednih kapaciteta na području BPK Goražde i šire.

S tim u vezi razgovarano je o kreditiranju projekata putem turske finansijske linije o kojoj je prilikom svoje nedavne posjete Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde govorio i predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

Naime, radi se o kreditnoj liniji koja se realizuje posredstvom Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, a interes za aktivno učešće u ovom procesu i pružanje potrebne podrške privrednicima iskazala je i Vlada BPK Goražde.

Sredstva iz turske finansijske linije namijenjena su za obezbjeđenje investicionih i obrtnih sredstva za proizvodnju, odnosno sredstva za finansiranje projekata u poljoprivredi i turizmu te drugim privrednim granama koje omogućavaju stvaranje nove vrijednosti. Da bi ispunili uslove za kreditiranje, projekti takođe moraju biti u vezi sa održivim povratkom te omogućiti nova zapošljavanja i povećanje proizvodnje.

Radi se o povoljnim kreditima u iznosima do 100.000 eura za fizička lica, odnosno 1.000.000 eura za privredna društva, sa kamatnom stopom od 3,49%, rokom otplate do 7 godina te grace periodom od 3 godine.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.