Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Bosansko-podrinjski kanton Goražde
Mašine na gradilištu tunela Hranjen rade punom parom
Datum: 13.01.2023.

Na gradilištu tunela Hranjen mehanizacija radi punom parom na probijanju glavne i sporedne tunelske cijevi. Radovi su intenzivirani nakon što je potpisan ugovor o nastavku radova vrijedan 39 miliona i 339 hiljada maraka, sredstava Vlade Federacije iz budžeta prema Programu utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima -Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta”.Ova sredstva se povlače sukcesivno, svaki mjesec izvođač ispostavlja privremenu situaciju koju JP Autoceste FBiH plate, a zatim sredstva refundiraju od Federalnog ministarstva finansija.

I pored otežanih uslova za rad, spajanje tunela Hranjen sa sjeverne i južne strane napreduje planiranom dinamikom.

“Na tunelu Hranjen, s južne strane glavne tunelske cijevi u kojoj se izvode radovi primarne podgradnje, trenutno je iskopano negdje oko 1600 metara, ukupno oko 2,4 km glavne cijevi i 2,3 km servisne što je oko 43 posto te faze radova”, pojašnjava Ivan Mlakić Vuković , glavni nadzorni inženjer za iskop i primarnu podgradnju tunela Hranjen.

Intenzivirani radovi

Podsjetimo, Autoceste F BIH potpisale su 29.07.2022. godine ugovor za nastavak izgradnje tunela Hranjen s izvođačem, firmom EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo kojim je definisan nastavak iskopa i ugradnja primarne podgrade glavne i servisne tunelske cijevi u dužini od cca 400 m te ugradnja hidroizolacije, bočnih tunelskih drenaža, sekundarne (finalne) tunelske obloge u glavnoj tunelskoj cijevi u dužini od cca 1.150 metara kao i izrada drenažnog kanala u dužini od 250 m kojim će se podzemne vode izvesti van tunela.

Prema ugovoru, radovi podrazumijevaju iskop i primarnu podgradu s južne strane odnosno od Goražda, dok se sa sjeverne strane, od Prače radi fina obloga tunela, odnosno zadnja faza. Nimalo povoljno geološko tlo za radnike.

“Novi ugovor podrazumijeva iskop i primarnu podgradu, znači prvu fazu radova s ove južne strane, sa sjeverne strane su u toku radovi druge faze, to su temelji i završna obloga tunela, ti isti radovi se očekuju uskoro da počnu s ove strane. Intenzitet radova je takav da je napredak u skladu sa materijalom, negdje od 60 do 70 metara u glavnoj cijevi u mjesec dana, zavisno od kategorije materijala. Trenutno je četvrta kategorija i ta nas kategorija prati kroz cijeli tunelski iskop s ove strane, četvrta sa povremenom petom, a to su dvije najlošije kategorije u geološkom smislu i najteže za podgrađivati i najteže u finansijskom smislu”, kaže Vuković.

Na gradilištu se radi u dvije smjene 24 sata punu sedmicu. Na servisnoj cijevi gdje se vrši iskop temperatura raste i do 35 stepeni, a zna rasti i do čak 70 stepeni što otežava radove.Zbog nepovoljnog tla trenutno se po danu iskopa 3 do četiri metra i jedne i druge cijevi. Trenutno je manje potrebe za miniranje, jer kvalitet iskopa ne dozvoljava tu metodu, što primorava radnike na mašinski iskop.

Teži uslovi rada

“Radi se neprestano, to je uobičajena praksa za tunelogradnju jer je smisao iskop i što prije zatvaranje primarne podgrade, nema vremena za puštanje materijala da se relaksira. U prosjeku, dnevno se probije oko 3 metra na dan i jedne i druge cijevi, što je realno za očekivati, nekad je više miniranja, nekad manje zavisno od kategorije materijala, jer što je bolja kategorija naravno da je potrebno koristiti druge mehanizme iskopa kao što je miniranje, a kad je lošija onda se radi mašinski iskop, znači kad je četvrta, treća ili druga koju mi nećemo imati ide proces miniranja, tad sam iskop brže napreduje, korak je veći”, kaže Vuković.

Iako se u javnosti špekulisalo da ima problema sa podzemnim vodama glavni inžinjer ističe kako to nije slučaj.

“Nemamo problem s vodama, s južne strane voda se gravitaciono izvodi vani, sa sjeverne strane je bio problem sa dotokom podzemnih voda rijeke Čemernice i trenutno je izvođač izveo privremenu odvodnju i taj način je kompatibilan sa trajnim rješenjem tako da ta voda nije problem, sa izvođenjem ona se ispušta u prirodni vodotok”, ističe Vuković.

Brza cesta

Brza cesta Prača – Goražde (Hrenovica – Hranjen – Goražde), što uključuje i tunel Hranjen je dužine od 18,4 kilometara. Vlada FBiH je za ovu godinu osigurala još 50 miliona KM za izgradnju brze ceste Prača – Goražde iz Budžeta na osnovu usvojenog Programa utroška dijela sredstava: „Kapitalni transferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ te se u zavisnosti od odobrenih novčanih sredstava ugovara obim poslova.

S druge strane, JP Autoceste FBiH intenzivno rade na zatvaranju cijele finansijske konstrukcije za tunel Hranjen i brzu cestu. Pri kraju su pregovori za obezbjeđenje svih neophodnih sredstava za dovršetak tunela i izgradnju pristupnih cesta i kompletne infrastrukture, čijom izgradnjom će tunel biti potpuno funkcionalan i pušten u promet.

Tunel Hranjen je definitivno najvažniji infrastrukturni projekat za Grad Goražde, ali i ovaj dio BiH, a nakon što tunel bude u funkciji, Istočna Bosna i susjedni dijelovi Srbije, bit će znatno bliže Sarajevu i ostalim mjestima u Bosni. Svi korisnici imat će direktnu korist od izgradnje tunela jer će se vrijeme putovanja značajno skratiti, ističu u Autocestama FBiH.

www.bpkg.gov.ba/www.rtvbpk.ba

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita broj 5,
Tel: +387 38 221 772,
Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

MITHAT HAŽIOMEROVIĆ
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita 5

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
mithat.hadziomerovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.