Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministarstvo za privredu BPK Goražde
Nove izmjene u javnim pozivima za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery
Datum: 30.12.2022.

  1. Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške ublažavanju negativnog uticaja tržišnih poremećaja i klimatskih promjena u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u okviru projekata EU4AGRI, EU4AGRI-Recovery i EU4BusinessRecovery,

https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-za-mjeru-podrske-ublazavanju-negativnog-uticaja-trzisnih-poremecaja-i-klimatskih-promjena-u-primarnoj-poljoprivrednoj-proizvodnji-2/

  1. Javni poziv za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u okviru projekata EU4AGRI i EU4AGRI Recovery:

https://eu4agri.ba/calls/javni-poziv-potencijalnim-korisnicima-bespovratnih-sredstava-za-mjeru-podrske-investicijama-u-preradjivacke-kapacitete-i-marketing-poljoprivredno-prehrambenih-proizvoda-2/

Oba javna poziva su već objavljivana ranije tokom ove godine, ali nove verzije poziva uključuju određene izmjene i dopune koje bi trebale da u velikoj mjeri olakšaju proces apliciranja (npr. građevinska dozvola se može dostaviti naknadno tj. prije isplate sredstava a ne u toku samog apliciranja i td.).

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita broj 5,
Tel: +387 38 221 772,
Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

MITHAT HAŽIOMEROVIĆ
ministar

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, Maršala Tita 5

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
mithat.hadziomerovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.