Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
15.10.2012.
OBAVJEŠTENJE o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti
29.06.2012.
JAVNI POZIV za podnošenje aplikacija (zahtjeva i projekata) za korištenje sredstava po Programu Podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji za 2012. godinu
16.05.2012.
OBAVJEŠTENJE o pristupanju postupku za dodjelu koncesije za izgradnju MHE “Kosova”na Kosovskoj rijeci, općina Foča-Ustikolina u svrhu izdavanja Prethodne vodne saglasnosti
14.03.2012.
Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde na osnovu člana 24 Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine (Sl.novine  F BiH broj 28/06,2/10), člana 4 Pravilnika...
16.01.2012.
Obavještavamo vas da je Savska komisija objavila da je nacrt Plana upravljanja slivom rijeke Save na raspolaganju za javne konsultacije u periodu od 21.decembra 2011. godine...
05.10.2011.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA PRIVREDU PROGRAM O  IZMJENAMA  I  DOPUNAMA  PROGRAMA  PODRŠKE RAZVOJU PRIVATNOG SEKTORA (PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA) Ekonomski...
22.09.2011.
Na osnovu člana 19. i 38. Zakona o novčanim podsticajima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona...
09.09.2009.
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

  HARIS SALKOVIĆ

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
haris.salkovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.