Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
26.01.2011.
Na osnovu člana 14. Zakona o koncesijama (“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”, broj: 5/03), Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde raspisuje: JAVNI KONKURS za prikupljanje ponuda...
14.12.2010.
Broj : 04-14-3716/10 Goražde; 13.12.2010.godine. Na osnovu Odluke Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa ,,Podsticaj poljoprivrednoj...
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.