Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
13.06.2017.
OBRAZAC- Aplikaciona forma za zahtjeve 2017.
26.12.2016.
J A V N I P O Z I V za odabir korisnika sredstava za finansiranje po „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Gorazde za 2016....
25.12.2016.
Program razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Gorazde za 2016. godinu
25.12.2016.
Aplikaciona forma za dostavljanje projekata po „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Gorazde za 2016.godinu“
23.12.2016.
Program podrske razvoju drugim nivoima vlasti kroz projekte za 2016.godinu
23.12.2016.
APLIKACIONA FORMA ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA
23.12.2016.
P R O G R A M utroska sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde sa ekonomskog koda 614500-Subvencije privatnim preduzecima i poduzetnicima
23.12.2016.
J A V N I P O Z I V za odabir korisnika sredstava za finansiranje po „Programu podrske razvoju poduzetnistva i obrta za 2016. godinu“
23.12.2016.
Aplikaciona forma za dostavljanje zahtjeva
23.12.2016.
Aplikaciona forma za dostavljanje projekata
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.