Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
28.05.2015.
PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA BOSANSKO – PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
01.10.2014.
Javni poziv po Programu podrške razvoja privatnog sektora i izvozne industrije 2014.
01.10.2014.
Javni poziv po Programu unaprjeđenja usluga javnih preduzeća 2014.
24.07.2014.
Ponovni javni oglas za izbor i imenovanje članova Skupštine JP Bosansko-podrinjske šume
12.05.2014.
JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA SKUPŠTINE JP „BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ d.o.o. GORAŽDE
11.06.2013.
APLIKACIONA FORMA ZA ZAHTJEVE U 2013.GODINI PO PROGRAMIMA
11.06.2013.
APLIKACIONA FORMA ZA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA PROJEKATA
23.05.2013.
JAVNI POZIV za prijavu korisnika „Sjetva pšenice jesen 2013. godine“ po Programu novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2013. godinu
02.04.2013.
J A V N I P O Z I V za odabir korisnika sredstava za finansiranje po Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2013. godinu
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.