Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
26.08.2021.
JAVNI POZIV za podnošenje aplikacija (projekata) za korištenje sredstava po ,,Programu kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2021. godinu .” -PODRŠKA SAJMOVIMA KOJI SE ODRŽAVAJU NA...
26.08.2021.
Aplikacija-projekt-2021-SAJMOVI
03.08.2021.
Aplikacija-projekt-2021
27.07.2021.
J A V N I P O Z I V za dostavljanje prijedloga zahtjeva za finansiranje iz Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
27.07.2021.
OBRAZAC-ZAHTJEVI 2021
27.07.2021.
PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
14.06.2021.
PONOVNI JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA SKUPŠTINE J.P. „BOSANSKO-PODRINJSKE ŠUME“ D.O.O. GORAŽDE
09.06.2021.
Javni poziv za podnošenje aplikacija(zahtjeva)za korištenje sredstava po Programu novčanih podsticaja za poljoprivredu za 2021.godinu
09.06.2021.
Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2021.godinu
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.