Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
03.06.2022.
Program podrške razvoju drugim nivoima vlasti kroz projekte za 2022.godinu
11.04.2022.
PROGRAM PODRŠKE RAZVOJU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
11.04.2022.
J A V N I P O Z I V za dostavljanje prijedloga zahtjeva za finansiranje iz Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
05.04.2022.
UPUTSTVA ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH PODSTICAJA U PRIMARNOJ POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI
05.04.2022.
J A V N I P O Z I V za podnošenje aplikacija (zahtjeva i projekata) za korištenje sredstava po Programu utroška sredstava ,,Programa kantonalnih novčanih...
01.12.2021.
Obrt 2021-Program obrt 2021.
01.12.2021.
Javni poziv za odabir korisnika sredstava za finansiranje po programu obrta 2021.
19.10.2021.
1. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava po Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2021. godinu
Kontakt

Maršala Tita broj 5, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

  HARIS SALKOVIĆ

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
haris.salkovic@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.