Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
20.04.2018.
Javni natjecaj za odabir korisnika grant sredstava tekucih transfera za 2018. FMRPO
13.04.2018.
Javni poziv za dostavljanje prijedloga projekata po Programu podrske privatnim preduzecima i poduzetnicima 2018.
13.04.2018.
OBRAZAC-PROGRAMI-2018
13.04.2018.
OBRAZAC-ZAHTJEVI-2018
13.04.2018.
Program utroska sredstava Subvencije privatnim preduzecima i poduzetnicima
13.04.2018.
Program o izmjenama i dopunama Programa Subvencije privatnim preduzecima i poduzetnicima 2018.
08.12.2017.
Javni poziv za odabir korisnika sredstava po Programu razvoja-turizma u BPK za 2017. godinu
08.12.2017.
Aplikaciona forma za dostavljanje prijedloga projekata po Programu razvoja turizma u BPK Goražde za 2017. g.
08.12.2017.
Program razvoja turizma u BPK za 2017. godinu
02.08.2017.
Javni poziv po Programu razvoja poduzetnistva i obrta za 2017. godinu
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Anes Salman

ANES SALMAN, dipl.pravnik

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail: anes.salman@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.