Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
27.03.2018.
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018 GODINU- DIREKCIJA ZA CESTE BPK GORAZDE
17.04.2017.
Direkcija za ceste BPK-Plan javnih nabavki za 2017 godinu
26.08.2016.
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2016 godinu Direkcije za ceste BPK
09.06.2016.
PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016 GODINU- DIREKCIJA ZA CESTE BPK GORAŽDE
11.07.2012.
JAVNI KONKURS za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Kosova“ na Kosovskoj rijeci, na području općine Foča- Ustikolina
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Anes Salman

ANES SALMAN, dipl.pravnik

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail: anes.salman@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.