Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Angažman Vlade BPK-a i Ministarstva za privredu
Obezbijeđen nesmetan prijevoz robe za izvoz
Datum: 13.02.2012.

Uprkos vremenskim neprilikama, kada je zbog veoma loših uslova za odvijanje saobraćaja bila na snazi odluka o zabrani kretanja teretnim kamionima na putevima koji povezuju naš kanton sa Sarajevom i ostatkom svijeta, kamioni goraždanskih izvoznih firmi nesmetano su prevozili robu do svojih odredišta.

Zahvaljujući angažmanu Vlade BPK Goražde, Federalne uprave policije i kantonalnih MUP-ova Sarajevo i Goražde, 7.februara prošao je prvi konvoj s robom iz “Emke” i “Preventa”.

Prioritet Vlade BPK-a bio je da se i u ovim vanrednim uslovima osigura nesmetan transport roba i proizvoda.

Odlukom Federalnog štaba civilne zaštite od 11.02.2012, te potrebom za normaliziranjem snabdijevanja i oživljavanja privrednih aktivnosti,  kantonalni štabovi civilne zaštite, u saradnji sa nadležnim ministarstvom unutrašnjih poslova, dužni su da obezbijede nesmetano odvijanje   saobraćaja i prijevoza roba unutar svog kantona.

Prema informacijama koje smo dobili od Policijske uprave Goražde, kamioni unutar i van Bosansko-podrinjskog kantona trenutno saobraćaju bez policijske pratnje. Naravno, ovo se odnosi na one puteve koji su prohodni sa saobraćaj i gdje nije na snazi zabrana kretanja teretnim vozilima.

Autor: VLADA BPK-a, www.bpkg.gov.ba
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.