Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Potpisani ugovori o izvođenju radova na modernizaciji regionalnih cesta R-448 i R448a
Datum: 12.08.2021.

Ugovore o izvođenju radova na modernizaciji regionalnih cesta R-448 i R448a sa predstavnikom goraždanske firme „Okac“ d.o.o Goražde potpisala je danas premijerka BPK Goražde Aida Obuća, a potpisivanju je prisustvovao i ministar za privredu Mensad Arnaut.

Radi se o dionicama ulica 1.slavne višegradske brigade-Rorovi te Orahovice-Zorovići za čiju modernizaciju je izdvojeno oko 300.000 KM namjenskih sredstava iz Direkcije za ceste BPK Goražde.

Radovi podrazumijevaju ugradnju tampona, asfaltne podloge i izradu bankina na pomenutim dionicama, a rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

„U narednom periodu, cilj Vlade BPK Goražde je u potpunosti prekriti asfaltnom podlogom regionalne ceste u nadležnosti BPK Goražde i ova dva ugovora idu u tom pravcu. Dakle, koristimo mogućnost da u skladu sa zakonskim propisima stvorimo bolje uslove komunikacije na području našeg kantona, a kada je riječ o o realizaciji ova dva značajna ugovora, cijeneći dobro prethodno iskustvo sa izvođačem radova, ukoliko to vremenske prilike budu dozvoljavale, nadamo se da će biti implementirani i prije nego što je to ugovorom i definisano, a to je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao“-kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Prema riječima ministra za privredu Mensada Arnauta, ukupna dužina regionalnih cesta u nadležnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iznosi 72 kilometra, a opredijeljenje Vlade je povezati ova dva putna pravca kako bi se stvorili što bolji infrastrukturni uslovi komunikacije za građane našeg kantona.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.