Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Potpisani ugovori o izvođenju radova na modernizaciji regionalnih cesta R-448 i R448a
Datum: 12.08.2021.

Ugovore o izvođenju radova na modernizaciji regionalnih cesta R-448 i R448a sa predstavnikom goraždanske firme „Okac“ d.o.o Goražde potpisala je danas premijerka BPK Goražde Aida Obuća, a potpisivanju je prisustvovao i ministar za privredu Mensad Arnaut.

Radi se o dionicama ulica 1.slavne višegradske brigade-Rorovi te Orahovice-Zorovići za čiju modernizaciju je izdvojeno oko 300.000 KM namjenskih sredstava iz Direkcije za ceste BPK Goražde.

Radovi podrazumijevaju ugradnju tampona, asfaltne podloge i izradu bankina na pomenutim dionicama, a rok za izvođenje radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

„U narednom periodu, cilj Vlade BPK Goražde je u potpunosti prekriti asfaltnom podlogom regionalne ceste u nadležnosti BPK Goražde i ova dva ugovora idu u tom pravcu. Dakle, koristimo mogućnost da u skladu sa zakonskim propisima stvorimo bolje uslove komunikacije na području našeg kantona, a kada je riječ o o realizaciji ova dva značajna ugovora, cijeneći dobro prethodno iskustvo sa izvođačem radova, ukoliko to vremenske prilike budu dozvoljavale, nadamo se da će biti implementirani i prije nego što je to ugovorom i definisano, a to je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao“-kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Prema riječima ministra za privredu Mensada Arnauta, ukupna dužina regionalnih cesta u nadležnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iznosi 72 kilometra, a opredijeljenje Vlade je povezati ova dva putna pravca kako bi se stvorili što bolji infrastrukturni uslovi komunikacije za građane našeg kantona.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.