Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Press konferencija Izvještajno-prognozne službe Ministarstva za privredu BPK-a
Ukazano na štetnost ambrozije i na potrebu njenog sistematskog uništavanja
Datum: 01.06.2021.

U organizaciji Izvještajno-prognozne službe Ministarstva za privredu BPK-a danas je održana press konferencija o temi „Mjere za sprječavanje i zaštita biljaka i stanovništva od ambrozije“.

Sadeta Ahmetović, diplomirani inženjer poljoprivrede detaljno je upoznala javnost o štetnosti koju može izazvati ambrozija te govorila o mjerama koje treba poduzeti da bismo zaštitili biljke u ovo doba godine kada je ambrozija najaktivnija.

Ambrosia artemisifolia L. ambrozija je jednogodišnja korovska biljna vrsta iz porodice Asteraceae. Samonikla je biljka i veoma brzo raste. Ima jak, vretenast korijen, obrastao bočnim korjenčićima. Stablo je uspravno, razgranato i obraslo gustim dlačicama, visine 1-1,5metar, a na plodnijm zemljištima i preko 2 metra.

U zavisnosti od lokaliteta, niče u aprilu i maju mjesecu na temperaturi od 20-22 stepena celzijusa, a cvjeta od druge polovine jula do pojave prvog mraza, proizvodeći velike količine polena koji se vazdušnim strujama može prenijeti sa velike udaljenosti, a sjeme dugo zadržava klijavost u zemljištu.

Prisutna je kako na poljoprivredim površinama tako i na površinama ispred kuća u baštama, okućnicama, u cvjetnjaku, parkovima i drugim zelenim površinama, pored ceste, uz željezničku prugu, puteve, uz vodotke i kanale i dr.

Polen ambrozije kod osjetljivih osoba stvara zdravstevne probleme, jer se radi o vrlo jakom alergenu.

Štete od ambrozije se pojavljuju i u usjevima gajenih biljaka, jer ima jak korjenov sistem, koji iscrpljuje zemljište, gajene biljke imaju usporen rast jer ih guši svojim nadzemnim sklopom, a takve biljke su dobra podloga za napad štetnih patogena. Sve to uzrokuje smanjenje prinosa gajenih biljaka, a dešava se da prinos izostane.

Vlada  Fedracije Bosne i Hercegovine  donijela je Odluku o mjerama za sprečavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste-Ambrosia artemisifolia L. Ambrozija( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:89/11).

Navedenom Odlukom propisano je da mjere za sprečavanje širenja i umištavanja korovske biljne vrste provode:

-vlasnici i korisnici poljoprivrednog zemljišta-obrađenog i neobrađenog (njive,voćnjaci, vinogradi, vrtovi, bašte, livade i drugo) i zapuštenih poljoprivrednih površina,

-vlasnici i korisnici šumskog zemljišta( šume i lovišta),

-vlasnici i korisnici građevinskog zemljišta ( izgrađenog i neizgrađenog),

-subjekti koji upravljaju vodotocima i kanalima i površinama uz vodotoke i kanale,

-subjekti koji održavaju površine uz javne puteve , ceste i željezničke pruge,

-subjeti koji upravljaju nacionalnim parkovima, grobljima i drugim zelenim površinama,

-vlasnici korisnici zapuštenih zemljišnih površina pored puteva, staza kao i utrina, degradiranih pašnjaka, zapuštenih parkova , iskrčenih mjesta u šumama i drugo.

Navedeni vlasnici korisnici i subjekti iz ove Odluke dužni su da u toku vegetacijske zone, u više navrata u periodu od aprila do kraja juna, pa sve do okobra na navedenim površinama redovno suzbijaju i uništavaju ambroziju primjenom slijedećih mjera:

-agrotehničkih mjera: obradom zemljišta ( oranje i zaoravanje, strništa, tanjiranje), njegom usjeva ( okopavanje, međuredno kultuviranje, pljevljenje), uvođenjem i održavanjem plodoreda, pravovremenom sjetvom i prihranom kultura koje se uzgajaju.

mehaničkih mjera: kultivacijom površina( čupanjem, redovnom košnjom, okopavanjem, spaljivanjem uništenog bilja, sjetvom kvalitetne trave čistog sjemena , formiranje gustog  i čvrstog pokrova i dr.

hemijske mjere: upotreba odogovarajućih sredstava za zaštitu bilja (herbicida) koji imaju odobrenje za promet i upotrebu u Federaciji Bosne i Hercegovine i koji se koriste za suzbijanje ambrozije. Sredstvo za zaštitu bilja mora se upotrijebiti u skladu sa uputstvom za primjenu, koje se nalazi priloženo u pakovanju sredstava, strogo vodeći računa o vrsti i namjeni zemljišta na kojem se sredstvo primjenjuje( poljoprivredne i nepoljoprivredne površine) kao i njihovoj upotrebi na propisanoj udaljenosti od voda, vodotoka , izvorišta voda, jezera i sl.)na način  koji će se osigurati način očuvanja kvalitete vode i klase vodotoka.

Vlasnici, korisnici i subjekti iz ove Odluke koji zemljište na kojem raste ambrozija posjeduju ili su za njega odgovorni ili ga na bilo koji način koriste, snose troškove uklanjanja bilja.

„ Iz navedenog je vidljivo da su mjere od ambrozije poznate. Obzirom na štete koje uzrokuje, a u skladu sa navedenom Odlukom, potrebno je pratiti kretanje ove korovske biljke na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i primjenom navedenih mjera spriječiti širenje i vršiti njeno uništavanje.Vlasnici i korisnici zemljišta koji sumnjaju da na njihovim površinama raste ambrozija, mogu se obratiti  Izještajno-prognoznoj službi Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Službenici koji obavljaju izvještajno-prognozne poslove će izaći na lice mjesta i utvrditi da li se radi o ambroziji ili nekoj sličnoj biljci, a sve u cilju njegovog suzbijanja i sprječavanja daljeg širenja“, naglasila je Sadeta Ahmetović.

Takođe, iz Izvještajno –prognozne službe Ministarstva za privredu BPK-a upozoravaju da ukoliko se vlasnici ne pridržavaju svih mjera koje trebaju provesti, postoje zakonom propisane novčane kazne i sankcije za njihovo nepoštivanje.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.