Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Zahvaljujući Vladi i Ministarstvu za privredu BPK Goražde
Od danas i naš Kanton raspolaže sa vagom za osovinsko opterećenje vozila ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim cestama
Datum: 14.08.2020.

Nakon okončane procedure u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Direkcija za ceste Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona izvršila je  nabavku  prijeko potrebne vage za osovinsko opterećenje vozila ukupne dopuštene mase i dimenzija vozila na javnim cestama,  čija je vrijednost 41.500 KM pez PDV-a.

Za najpovoljnijeg ponuđača izabrano je privredno društvo DMV d.o.o. Bijeljina, a vaga je od danas na raspolaganju ovoj Direkciji.

Finansijska sredstva za nabavku  vage obezbijedila je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vagu su preuzeli ministar za privredu Mensad Arnaut i direktor Direkcije za ceste Memsud Dedović, koji su izrazili zadovoljstvo ovom nabavkom, zahvaljujući kojoj ćemo moći kontrolisati opterećenje vozila koji saobraćaju kroz naš Kanton i spriječiti dalja oštećenja kolovoza na našim putevima zbog velikog i nedopuštenog opterećenja vozila.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.