Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
MINISTARSTVO ZA PRIVREDU BPK GORAŽDE
Potpisan ugovor o korištenju sredstava po Programu „Podsticaj za šumarstvo“ za 2017. godinu
Datum: 29.11.2017.

Ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Anes Salman danas je sa direktorom JP „Bosansko-podrinjske šume“ Kenanom Kanlićem potpisao Ugovor o korištenju sredstava po programu „Podsticaj za šumarstvo“ za 2017. godinu.

Radi se o sredstvima za dva investiciona projekta koji se odnose na uklanjanje divljih deponija iz šuma i sa šumskog zemljišta na području Osanice te njezi šumskih zasada na lokalitetu Oštrog, takođe na području Osanice, za čiju implementaciju će Ministarstvo za privredu izdvojiti sredstva u iznosu od 30.000 KM.

Prema riječima ministra Salmana, zaštita šumske kulture je jako važna, kako u ekološkom tako i u ekonomskom smislu. Ovom prilikom on je naglasio da  je  potrebno, kroz realizaciju ovakvih i sličnih projekata, podići ekološku svijest i stvoriti pretpostavke za dalji rast šuma,  imajući prvenstveno u vidu svu onu površinu kojom gospodari i upravlja JP „Bosansko-podrinjske šume“.

Šef sektora za uzgoj i zaštitu šuma u JP „Bosansko-podrinjske šume“ Zibija Mehić istakla je ovom prilikom da će se njega šumskih zasada smrče i bijelog bora vršiti na površini od 12 hektara, a kada je riječ o čišćenju deponija, nakon odvoza smeća te parcele će se urediti i postavit će se klupe za odmor, kao i eko table sa prilagođenim porukama o potrebi čuvanja i zaštite šuma.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

 

MENSAD ARNAUT, magistar TIZO

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail:privreda@bpkg.gov.ba
e-mail: mensad.arnaut@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.