Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
REKONSTRUKCIJA REGIONALNOG PUTA R-448 GORAŽDE-ZUPČIĆI TREBALA BI BITI ZAVRŠENA ZA MJESEC DANA
Radovi teku planiranom dinamikom
Datum: 30.03.2015.

IMG_5791

Direktorica za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Izeta Jahić posjetila je danas dionicu regionalnog puta R-448 Goražde-Zupčići gdje je u toku  rekonstrukcija ovog putnog pravca u dužini od 1.400 metara.

Prema riječima direktorice, ovaj dio putnog pravca je bio u dosta lošem stanju, a njegovom rekonstrukcijom će se dobiti  jedna moderna saobraćajnica na kojoj je pojačana frekventnost saobraćaja obzirom da je u blizini industrijska zona. Radovi teku planiranom dinamikom i za jedan mjesec dana bi trebali biti završeni.

„Ono što je do sada urađeno to su zemljani radovi koji su i najteži, u koje je uloženo najviše truda i vremena. Rekonstrukcija podrazumijeva proširenje kolovoza, rješavanje odvoda i izgradnju pješačke staze. Urađena su četiri kolektora za odovd vode, a u toku je izgradnja pješačke staze  širine 1,30 metara. Vremenske prilike nisu bile baš povoljne, ali je izvođač uspio da uradi sve kanale i drenažne i kolektorske te da pripremi zemljane radove za pješačku stazu tako da možemo reći da je do sada završeno oko 70 posto predviđenih radova, a ovih 30 posto očekujemo za jedan mjesec dana“- kazala je direktorica Direkcije za ceste BPK Goražde Izeta Jahić.

Paralelno sa izvođenjem radova išlo se  i  s rješavanjem imovinskih odnosa. Taj dio posla obavljala je općinska Služba za imovinsko-pravne poslove, sa čime se takođe može biti zadovoljno, ističu iz Direkcije za ceste.

Kada je riječ o planovima Direkcije za ceste BPK Goražde za ovu godinu,  u planu je i sanacija ovod dijela puta u dužini od 2.500 metara, čime bi ovaj dio putnog pravca koji pripada našem entitetu bio završen. Takođe, na ovom dijelu puta planirano je postavljanje saobraćajne signalizacije.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.