Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Izvještajno-prognozna služba Ministarstva za privredu
Redovni izvještaji o mjerama zaštite bilja za poljoprivredne proizvođače na području BPK Goražde
Datum: 18.04.2013.

Kao što je poznato, u okviru Ministarstva za privredu BPK Goražde djeluje Izvještajno-prognozna služba, a njen rad je posebno aktuelan s dolaskom proljeća.  Redovnim praćenjem vremenskih prilika ova Služba u svojim izvještajima daje preporuke o mjerama koje je potrebno poduzeti na zaštiti bilja.

– Svrha izvještajno-prognoznih poslova je stalni nadzor, pregled i posmatranje bilja kako bi se uočilo kretanje štetnih organizama. Prikupljeni podaci se evidentiraju, koriste i ažuriraju kako bi se efikasno i rentabilno provodile mjere zaštite i spriječilo širenje štetnih organizama i zaštitilo zdravlje bilja – kazala je koordinatorica Izvještajno-prognozne službe Sadeta Ahmetović.

Izvještajno-prognozna služba raspolaže sa dvije agrometeorološke stanice namijenjene za upotrebu u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Svrha ovih stanica koje su instalirane na području općina Goražde i Pale-Prača, je da prikupljanjem i obradom agrometeoroloških podataka pruže pravovremenu informaciju o početku, dužini trajanja i intenzitetu određene biljne bolesti.

– Po prvi put na prostoru BPK Goražde uspostavljena je i agroprognoza, tako da će poljoprivredni proizvođači moći biti obavješteni da li su klimatski faktori povoljni za pojavu određene biljne bolesti. Upozorenja se daju na osnovu podataka s agrometeorološke stanice, te na osnovu ličnog zapažanja na terenu. Posredstvom agrometeoroloških stanica mogu se pratiti sljedeće biljne bolesti: plamenjača krompira i paradajza (Phytophthora infestans), bakteriozna plamenjača jabuke i kruške (Erwinia amylovora),  krastavost lista i ploda jabuke (Venturia inaequalis) i pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha) – pojasnila je koordinatorica Službe.

Krajnji cilj aktivnosti koje provodi Izvještajno-prognozna služba je da se biljke što manje tretiraju zaštitnim sredstvima odnosno da se to čini samo onda kada postoje određeni vremenski uslovi koji pogoduju širenju uzročnika biljnih bolesti.

U rad ove Službe uključena su i ovlaštena lica iz općina u sastavu BPK Goražde.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.