Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Ministar za privredu i direktorica kantonalne Direkcije cesta u Javnom preduzeću Ceste Federacije BiH
Razgovarano o realizaciji projekata na području BPK Goražde
Datum: 23.01.2013.

Ministar za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Demir Imamović i direktorica Kantonalne Direkcije za ceste Izeta Jahić sastali su se juče u Sarajevu sa direktorom Javnog preduzeća Direkcija cesta Federacije BiH Filipom Vujevom i njegovim saradnicima, Fatom Terzić i Behudinom Strojlom.

Tema sastanka bila je planiranje i realizacija projekata u nadležnosti Javnog preduzeća Ceste Federacije BiH za 2013. godinu koji se odnose na područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Direktor Vujeva istakao je da u ovoj godini, zbog pristiglih dugova prema Evropskoj banci, pored troškova redovnog održavanja, ne preostaje mnogo sredstava za nova ulaganja.

Kada je u pitanju Bosansko-podrinjski kanton Goražde, planirana je izrada projektne dokumentacije  i troškovi eksproprijacije vezani  za  izgradnju raskrsnice na prilazu industrijskoj zoni Vitkovići. Sljedeća faza, odnosno izvedba ovog projekta mogla bi se realizovati jedino uz sredstva naplaćena iz GSM  licence, koja bi Federalnoj direkciji cesta, eventualno, bila dodijeljena.

Za Most žrtava genocida predviđena je izrada projektne dokumentacije, za njegovu rekonstrukciju i sanaciju. Sama sanacija, kako je istaknuto, zahtijeva velika sredstva, tako da u ovoj godini nije realno očekivati izvedbu cijelog projekta.

Projekat Obilaznica Goražde može biti realizovan samo sredstvima kredita za koji je Federalna direkcija cesta aplicirala kod međunarodnih fondova, a iz tih sredstava planira realizovati  još pet obilaznica u FBiH. Do sada je završen glavni projekat saobraćajnice i mosta u Hubjerima, istaknuto je, između ostalog, na jučerašnjem sastanku u JP Ceste Federacije BiH.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.