Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
23.12.2016.
P R O G R A M utroska sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde sa ekonomskog koda „Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetnistva i obrta“
23.12.2016.
P R O G R A M utroska sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde sa ekonomskog koda „Subvencije za podsticaj razvoja, poduzetnistva i obrta“
21.10.2016.
Program novcanih podsticaja u poljoprivredi za 2016. godinu
26.08.2016.
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2016 godinu Direkcije za ceste BPK
05.04.2016.
PROGRAM NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU ZA 2016. GODINU FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
12.01.2016.
Obavještenje Ministarstva za privredu BPK-a Goražde
27.10.2015.
RANG LISTA aplikacija koje su osvojile više od 70 bodova po apliciranim projektima po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2015. godinu“
27.10.2015.
RANG LISTA aplikacija koje su osvojile više od 50 bodova po apliciranim zahtjevima po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2015. godinu“
27.10.2015.
PREGLED APLIKACIJA koje nisu prošle administrativnu provjeru po apliciranim projektima po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2015. godinu“
Kontakt

Maršala Tita 13, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 38 221 772, Fax: +387 38 240 400
e-mail: privreda@bpkg.gov.ba

MINISTAR

Anes Salman

ANES SALMAN, dipl.pravnik

Tel: +387 38 221 772
Fax: +387 38 240 400
e-mail: anes.salman@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.